Dr. Öğr.  Üyesi Emel Erdoğdu, MultiplEYE COST Projesi Kapsamında Türkiye Temsilcilerinden Oldu
Close

Dr. Öğr. Üyesi Emel Erdoğdu, MultiplEYE COST Projesi Kapsamında Türkiye Temsilcilerinden Oldu

Back

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr.  Üyesi Emel Erdoğdu, MultiplEYE COST Projesi kapsamında Çalışma Grubu (WG-1) Türkiye temsilcisi oldu. 
 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Öğr.  Üyesi Emel Erdoğdu, MultiplEYE COST Eyleminin, birçok dilde okumadan göz izleme verileri toplamak için çalışan araştırma gruplarından oluşan disiplinler arası bir ağı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Projenin birçok dilli göz izleme külliyatının geliştirilmesini desteklemek ve araştırmacıların dilbilim, psikoloji ve bilgisayar bilimleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlar arasında altyapı ve bilgilerini paylaşarak veri toplamalarını sağlamayı da hedeflediğini söyleyen Dr. Öğr.  Üyesi Emel Erdoğdu, Türkiye temsilcisi olduğu WG-1 çalışma grubunda göz izleme verilerinin toplanmasını etkinleştirme çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.
 
Bu amaçla, Dr. Öğr.  Üyesi Emel Erdoğdu, 26-28.4 tarihleri arasında Kaunas Litvanya'da gerçekleşen MultiplEYE tarafından düzenlenen "Trainign Schhool"de yer aldı.
 
28 Eylül 2022'de başlayan proje 4 yıl sürecek ve 27 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
 
COST (European Cooperation in Science and Technology- Bilim ve Teknolojide Avrupa İş birliği), bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluştur. 1971 yılında kurulmuş olup, ülkemiz de kurucu üyeler arasında yer almaktadır. COST'un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.