1501 ve 1507 Programları Yılda İki Kez Açılacak Çağrılarla Yürütülecek
Close

1501 ve 1507 Programları Yılda İki Kez Açılacak Çağrılarla Yürütülecek

Back

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir.


Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacaktır.

Programlara mevzuat gereği KOBİ statüsündeki kuruluşlar başvuru yapabilmektedir.

İlk çağrı takvimi ve programların çağrı duyurusu en kısa zamanda web sayfamızdan yayınlanacaktır.

Kuruluşlarımızın çağrılı 1501 ve 1507 programlarına sorunsuz uyum sağlayabilmesi adına gerekli ön hazırlıklara başlamasını bilgilerinize sunarız.