ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı!
Close

ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı!

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa'da "ham maddelerle" ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)" altında desteklenmektedir.

* Başlangıç Tarihi: 01 aralık 2016

* Çağrı Metni Duyurusu: 01 Şubat 2017

* Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün: 5 Mayıs 2017.

Detaylı Bilgi için lütfen tıklayınız.Bilginize sunarız,
Saygılarımızla

Destekli Araştırmalar Ofisi