Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk'e TÜBİTAK'tan Destek
Close

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk'e TÜBİTAK'tan Destek

Back

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk'ün yürütücüsü olduğu iklim değişikliğiyle mücadele projesi, TÜBİTAK 3501

İklim değişikliğine uyum ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması durumunda azaltılabilecek ısınma seviyeleri ile ilişkili risklerin ifade edilmesi açısından, Avrupa, Akdeniz Havzası ve Türkiye için yapılacak gelecek iklim değişikliği projeksiyon çalışmalarının önemi çok büyük. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından, sıcak dalgaları, şiddetli yağışlar ve bununla birlikte oluşan seller sebebiyle aşırı hava olayları ile ilgili her çalışma önem taşıyor. 
Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk'ün yürütücüsü olduğu "Avrupa'daki aşırı hava olaylarının bölgesel iklim modelleri kullanılarak öngörülen değişikliğinin ölçeklenebilirliği" konulu proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Söz konusu121Y587 nolu proje ile Akdeniz Havzası ve Avrupa üzerindeki aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetindeki değişimin bölgesel iklim modeli projeksiyonları kullanılarak araştırılması amaçlanmakta. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk, aşırı hava olaylarındaki değişimin küresel iklim modellerinden elde edilen her bir küresel sıcaklık artışına vereceği tepkinin, ölçeklendirme yöntemi kullanarak analiz edilmesi hedeflediklerini belirtti. "Ana hedef aşırı hava olaylarındaki değişimin ölçeklenebilirliğinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada hem aşırı hava olaylarındaki değişim hem de iklim sisteminin küresel ısınmaya karşı verdiği tepkiyi iklim modellerinin ne kadar güvenilir bir şekilde simüle ettiğinin araştırılması da hedeflenmektedir. Küresel sıcaklık artışı ile aşırı hava olaylarının aynı hızda artmayacağı aşikârdır" diye konuşan Dr. Tuğba Öztürk, dolayısıyla, bu ilişkinin kurulması ve model projeksiyonlarında hangi yıllardan itibaren daha güvenilir sonuçların görüleceği çalışmasının özellikle iklim değişikliği sıcak noktası olarak adlandırılan ve aşırı hava olaylarının daha sık ve şiddetli görüldüğü Akdeniz bölgesi için önemli olduğuna da dikkat çekti. 
Proje ile aşırı hava olaylarının gelecek projeksiyonları ile özellikle iklim değişikliği etki ve iklim değişikliğine adaptasyon çalışmaları ve bölgesel iklim modelleme alanına katkı sağlayacaklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk, aynı zamanda özellikle Türkiye üzerinde bu tarz gelecek iklim modelleme çalışmalarının az olması nedeniyle uluslararası literatürün yanında ulusal literatüre de yapacağı katkının önemli olduğuna dikkat çekti. 
Bu araştırmada bölgesel iklim modelleme konusunda dünyada tanınmış ve saygın iklim bilimcilerden biri olan Prof. Jens Hesselbjerg Christensen'in danışman olarak görev alacağı bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, "Prof. Christensen IPCC'nin yayınladığı neredeyse tüm değerlendirme raporlarının bölgesel iklim projeksiyonları bölümlerinde başyazarlar arasında yer aldığından dolayı bu araştırmaya sağlayacağı katkının değeri büyüktür. Yurtdışı danışman Prof. Christensen ve iki adet yüksek lisans öğrencisi bursiyer ile çalışmamızı 2,5 senede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Proje 1 Haziran 2022'de başladı ve 1 Aralık 2024'de bitirilmesini öngörüyoruz. Bursiyerlerin de bu alanda yetişmiş bilim insanı olma yolundaki ilk adımlarını bu proje sayesinde atmalarını amaçlıyoruz" diyerek sözlerini bitirdi.