Ufuk2020_ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) 2017 Çağrısı'na Başvurular Devam Ediyor
Close

Ufuk2020_ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) 2017 Çağrısı'na Başvurular Devam Ediyor

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılar,

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimler'den biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL) ile elektronik bileşenler ve sistemlerin önemli uygulama alanlarında (akıllı ulaşım, akıllı toplum, akıllı enerji, akıllı sağlık, akıllı üretim vb.) ve bunların altyapısını oluşturan önemli teknolojilerde (yarı iletken üretimine ilişkin süreç, ekipman ve malzemeler, tasarım teknolojileri, siber fiziksel sistemler, akıllı sistemlerin entegrasyonu vb.) ortak araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.
*Türkiye'den de kurum ve kuruluşların katılımına açık olan ECSEL Ortak Girişimi 2017 Çağrısı kapsamında pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projeler desteklenecektir.

Avrupa Komisyonu'nun 150 Milyon Avro ile katkı sağladığı ECSEL Ortak Girişimi 2017 Çağrısı'na Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 25 ülke katılıyor. Ülkelerin sağladığı ulusal katkılarla Çağrı'nın toplam bütçesi 291 Milyon Avro'ya ulaşmış durumda. Türkiye ulusal katkı anlamında çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle destekliyor.

*Çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla/kurumlarla birlikte oluşturacakları konsorsiyumlarla hazırlayacakları büyük ölçekli proje önerileri bekleniyor. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı araştırma ekibi/kurumdan oluşması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda sıralanmakta:
1. Akıllı Hareketlilik (Smart Mobility)
2. Akıllı Toplum (Smart Society)
3. Akıllı Enerji (Smart Energy)
4. Akıllı Sağlık (Smart Health)
5. Akıllı Üretim (Smart Production)

* Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi/kurum, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve o kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecek. Ülkemizde TÜBİTAK tarafından fonlanacak projelerde yer alacak Türk araştırmacılar TÜBİTAK ARDEB-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve sanayi kuruluşları TÜBİTAK TEYDEB-1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.

ECSEL 2017 TÜBİTAK Çağrı Takvimi:
12 Mayıs 2017 : Birinci aşama ARDEB-1001 proje önerisi online başvurusu için son gün (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri)
18 Mayıs 2017 : Birinci aşama TEYDEB-1509 ön-kayıt başvurusu için son gün (Sanayi Kuruluşları, KOBİ'ler)

ECSEL 2017 Uluslararası Çağrı Takvimi:
22 Şubat 2017 : Çağrının açılma tarihi
11 Mayıs 2017 : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)
Haziran 2017 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi
21 Eylül 2017 : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)
Kasım 2017 : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması


Saygılarımızla,
TTO/Destekli Araştırmalar Ofisi