H2020-EMEurope 2016 Proje Çağrısı Açıldı!
Close

H2020-EMEurope 2016 Proje Çağrısı Açıldı!

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

TÜBİTAK'ın paydaşı olduğu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe (EMEurope) projesinin amacı:

AB içinde farklı ülke ve bölgelerden kuruluşların elektrikli araçlar, bu araçların etkin kullanımı için gerekli altyapıların geliştirilmesi, ulaşım ağları ve lojistik zincirleri ile bütünleştirilmesi gibi konularda yaptığı ortak araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamaktır.

* AB katkısı ile beraber çağrının öngörülen bütçesi 23 milyon avrodur. Projede Türkiye'yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

* Proje ön başvurularının 06 Şubat 2017 Brüksel saati ile 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.


* Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere buradan ve www.electricmobilityeurope.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

* Ortak arama için Cordis (http://cordis.europa.eu/home_en.html) ve EEN (Enterprise Europe
Network) partner search tool (http://een.ec.europa.eu) internet sitelerini de kullanabilirsiniz.

Bilginize sunarız,
Saygılarımızla

Destekli Araştırmalar Ofisi