2016-2017 TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı!
Close

2016-2017 TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı!

Back

DESTEKLİ ARAŞTIRMALAR OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

* En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

* En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

Elektronik Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2017
Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi: 31 Ocak 2017

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiyi, www.tubitak.gov.tr/4005 adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilginize sunarız,
Saygılarımızla

Destekli Araştırmalar Ofisi