İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, FMV Işık Üniversitesi'nin misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda gerekli insan kaynağının planlanmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını içeren tüm süreçleri çağdaş insan kaynakları uygulamalarını kullanarak yürütmektedir.

İnsan kaynakları politikamız, çalışanlara açık iletişim olanakları sağlayarak onların kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, her pozisyonun özelliklerine göre uygun çalışan profilini oluşturmak ve işe uygun adayları seçmeye yönelik en iyi seçme-yerleştirme sistemlerini kurmak ve işletmek, personele verilmesi öngörülen kurum içi ve dışı en uygun ve çalışana katkısı en yüksek olacak eğitimleri planlamak, adil bir performans değerlendirme uygulaması için akademik ve idari çalışanlara yönelik ayrı ayrı sağlam altyapılar kurarak sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, çağdaş, Atatürkçü ve huzurlu bir çalışma ortamında, katılımcı yönetim anlayışı ile karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkilerin gelişimi için çalışmaktır.

Daire Başkanlığına bağlı birimler;

  • İnsan Kaynakları Müdürlüğü
  • Bordro ve Özlük İşleri Müdürlüğü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Telefonlar:
Akademik Personel Atama Süreçleri: 444 07 99 | 7087
İdari Personel Atama Süreçleri: 444 07 99 | 7089
Bordro ve Özlük İşleri: 444 07 99 | 7082 – 7086
İş Sağlığı ve Güvenliği: 444 07 99 | 7300
İK Yazı İşleri: 444 07 99 | 7084

E-Posta:
ik@isikun.edu.tr
isg@isikun.edu.tr

 

İlgili Dosyalar