Hakkımızda

Eğitim, içinde bulunduğumuz dijital çağda en hızlı dönüşen alanların başında geliyor. Yöntem ve içerik açısından yaşanan hızlı dönüşümün sürekli yeni altyapılar ve yazılımlar ile desteklenmesi, modern bir eğitim kurumunun ana unsurlarından.

Işık Üniversitesi olarak, bilişim teknolojilerini en üst seviyede uygulayarak ve kullanılabilirliğini arttırarak, bununla birlikte gelişen teknolojilerden doğan yeni ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerekli donanımları ve yazılımları izleyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını sisteme güvenli, hızlı, verimli şekilde entegre ediyor ve birimlerin ihtiyaç duyacağı yazılım ve donanım desteği sağlıyoruz.

Öğrencilerin, akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu servis ve hizmetleri kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve planlı bir şekilde çalışmasını sağlarken, aynı zamanda üniversitemizin hiç bitmeyecek dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmeye devam ediyoruz.

MİSYONUMUZ

Üniversitemiz akademik ve idari birimler ile öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılanmasında, mevcut ve doğacak ihtiyaçlara sorunsuz cevap veren, sürekliliği olan yazılımsal ve donanımsal çözümleri üretmek, temin etmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak, kontrol ve koordinasyon yoluyla etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Gelişen bilgi teknolojilerinden üst düzeyde yararlanabilmek için yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde üniversitemizin kullanımına sunmak ve hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen, teknolojik gelişmişliği açısından tercih edilen üniversiteleri arasında olmaktır.

İlgili Dosyalar