Makine Mühendisliği Bölümü

Bölüm Hakkında

Makine Mühendisliği (İngilizce) Programımız tekraren, Makine Mühendisliği (Türkçe) Programı ilk defa ve Mekatronik Mühendisliği Programımız ilk defa olmak üzere 2022 yılı içerisinde MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Genel tanımıyla mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalarla kazanılmış bilgileri kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir. Makine Mühendisliği ise, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz alet, cihaz, makine, sistem ve süreçlerin tasarımı ve üretimi ile ilgilenen bir disiplin olup geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Günümüzde modern makine mühendisliği, mekanik, termodinamik-enerji, kontrol ve malzeme-imalat temel konularını içermekle beraber, son zamanlarda bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve analiz konularını da kapsar hale gelmiştir. Makine mühendislerini aynı zamanda; görev olarak tanımlanan işlevleri için, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarlamak ve ifa etmekten sorumlu profesyoneller olarak görmek gerekmektedir.

Halen ülkemizde ve Dünya'da en geniş çalışma alanına sahip olan makine mühendisliği mesleğini dünün olduğu kadar bugünün de mesleği olarak kabul etmek mümkündür. Öncelikle çalışma alanlarının ve konularının çok geniş olduğu dikkati çekmektedir. Kalorifer tesisatından nükleer santrale, bisikletten spor otomobillere, çamaşır makinesinden petro-kimya tesislerine, buzdolabından buz pateni pistine kadar her konu makine mühendisliğinin ilgi alanına girmektedir. Makine mühendisleri her türlü makine, tasarım ve imalat, petro-kimya, gıda makine ve donanımları, demir-çelik, uçak, otomotiv ve tekstil sanayileri; hidro-elektrik, nükleer ve termik santraller, bina iklimlendirme gibi sektörlerin çeşitli birimlerinde Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), işletme, bakım-onarım, üretim, kalite kontrol, tasarım, projelendirme, pazarlama, müteahhitlik, danışmanlık ve idari görevler kapsamında hizmet verebilmektedir.

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 2007 yılında kurulmuş olup ilk makine mühendisi mezunlarını 2011 de vermiştir. Halen bölümde dört mühendislik lisans programı yürütülmektedir:

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Program 2007 de öğrenci alımına başlamış olup, halen yürütülmeye devam edilmektedir),

·      Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Program 2011 de öğrenci alımına başlamış olup, halen yürütülmeye devam edilmektedir),

·       Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Program 2012 de öğrenci alımına başlamış olup, 2019'de öğrenci alımı durdurulmuştur. Kayıtlı öğrenciler mezun olana kadar program yürütülmeye devam edecektir),

·       Makine Mühendisliği (Türkçe) (Program 2013 de öğrenci alımına başlamış olup, 2020'de öğrenci alımı durdurulmuştur. Kayıtlı öğrenciler mezun olana kadar program yürütülmeye devam edecektir).

Bölüm tarafından ayrıca tezli ve tezsiz Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programları (İngilizce) da sunulmaktadır.

Küreselleşme durumunda kalan dünyada İngilizce, özellikle teknik bilim dallarında kullanılan ortak bir dil olma özelliğini ve önemini halen korumaktadır. Günümüzde endüstriyel kuruluşları yöneten profesyoneller mühendislerin mutlaka İngilizce lisanına sahip olmasını ve etkin olarak kullanabilmesini gerekli görmektedir. Üniversitenin eğitim öğretim olanaklarının uluslararası öğrencilere daha çok yaygınlaştırılması kararıyla birlikte, makine mühendisliği öğretiminde mevcut olan teknik doküman ve kaynakların büyük çoğunluğunun İngilizce olduğu da dikkate alınarak yürütülen programların dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir.   

Bölümün sahip olduğu kuvvetli makine mühendisliği altyapısından yararlanarak günümüzde istihdamı ve uygulamaları ön plana çıkmaya başlayan ve içerikleri itibarıyla Makine Mühendisliği konularıyla önemli derecede örtüşen Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliği Programlarında da eğitim/öğretim yapılmaktadır. Bölümün yürüttüğü Makine, Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliği Programlarında, meslek bilgi ve becerileri yanında, ileride farklı alanlara yönelmeyi hedefleyenlere de iyi bir alt yapı sağlayan öğrenim imkânı sunulmaktadır. Yürütülen lisans programlarında tasarım yapma, analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı düşünme, takım olarak çalışma, deney yapma, iletişim kurma gibi beceriler derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgilerle harmanlanmak suretiyle öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümünde yürütülen programlarda okuyan öğrencilere fakülte içinde ve dışındaki bölümlerde yürütülen diğer lisans programlarıyla geniş bir yelpazede olmak üzere çift anadal (ÇAP) ve yandal yapma olanakları da sunulmaktadır.

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünün Vizyonu;

"Lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal makine, mekatronik ve otomotiv mühendisliği eğitim ve öğretiminin odağı olmaktır"

şeklinde belirlenmiş olup, Bölüm Misyonu da şu şekilde tanımlanmıştır:

·        Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan lisans ve lisansüstü programlarını yürütmek suretiyle; kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının teknik, yönetim ve ar-ge kadrolarında başarıyla çalışabilecek,

·        Yapacağı uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarla bilime, ulusal değerlere ve teknolojik bağımsızlığa katkıda bulunabilecek,

· Özgüveni yüksek, birlikte çalışma alışkanlığı edinmiş, öğrenme kültürünü benimseyerek kendini sürekli yenileyebilen, çevre, kültürel ve etik değerlere saygılı, çağdaş makine, mekatronik ve otomotiv mühendislerini yetiştirerek topluma kazandırmaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmekte olan lisans programlarının ulusal ve dolayısıyla uluslararası akreditasyon çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. İlk mezunlarını 2011'de vermiş olan Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı MÜDEK(*) tarafından Temmuz 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere beş yıl süreyle akredite edilmiş olup program mezunları diplomalarında EUR-ACE(**) etiketi almaya hak kazanmıştır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası ortamda tanınırlığını önemli ölçüde arttıracak olan bu kapsamdaki faaliyetler, 2016'da ilk mezunlarını veren Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı ve 2018'de ilk mezunlarını veren Makine Mühendisliği (Türkçe) Lisans Programı için de aynı yoğunlukta sürdürülmektedir.

__________________________________________________________________________

(*)YÖK tarafından yetkinliği tanınmış bulunan, ulusal nitelikte, mühendislik programlarını değerlendirme/akreditasyon kuruluşu olup ENAEE ve IEA uluslararası mühendislik programları akreditasyon çatı örgütlerinin de aktif bir üyesidir.

(**)EUR-ACE etiketi ENAEE tarafından yetkilendirilmiş olan akreditasyon kuruluşlarının (örneğin MÜDEK) akredite ettiği mühendislik lisans programlarına verilen bir sertifika olup o program mezunlarına ait diplomaların ENAEE'ye üye Avrupa ülkelerinin ilgili kurumları tarafından tanınırlığını sağlamak açısından önemlidir.