Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü


Bilindiği gibi genel anlamıyla mühendislik, matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalarla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik olan yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir.

Makine Mühendisliği, günlük hayatta ve üretimde ihtiyaç duyduğumuz alet, cihaz, makine, sistem ve süreçlerin tasarımı ve üretimi ile ilgilenen bir disiplin olup geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Günümüzde modern makine mühendisliği, mekanik, termodinamik-enerji ve malzemenin temel konularını içermekle beraber, son zamanlarda bilgisayar destekli tasarım, modelleme ve analiz konularını da kapsar hale gelmiştir.  

Makine mühendislerini aynı zamanda; görev olarak tanımlanan söz konusu işleri geçerli, verimli, güvenli, ekonomik, çevreye ve etik değerlere saygılı bir şekilde tasarlamak ve ifa etmekten sorumlu profesyoneller olarak görmek gerekmektedir.

Türkiye'de ve Dünya'da en geniş çalışma alanı olan makine mühendisliği mesleğini dünün olduğu kadar bugünün de mesleği olarak kabul etmek mümkündür. Çalışma alanları çok geniştir. Kalorifer tesisatından nükleer santrale, bisikletten spor otomobiline, çamaşır makinesinden petro-kimya tesislerine, buzdolabından buz pateni pistine kadar her konu makine mühendisliğinin ilgi alanına girer. Makine mühendisleri her türlü makine, tasarım ve imalat, petro-kimya, gıda makine ve donanımları, demir-çelik, uçak, otomotiv ve tekstil sanayileri; hidro-elektrik, nükleer ve termik santraller, bina iklimlendirme gibi sektörlerin çeşitli birimlerinde Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme), işletme, bakım-onarım, üretim, kalite kontrol, tasarım, projelendirme, pazarlama, müteahhitlik, danışmanlık ve idari görevler kapsamında hizmet verebilmektedir.

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü 2007 yılında kurulmuş olup ilk makine mühendisi mezunlarını 2011 de vermiştir. Halen bölümde dört lisans programı yürütülmektedir:

·         Makine Mühendisliği (İngilizce, 2007 de öğrenci alımına başlanmıştır),

·         Mekatronik Mühendisliği (İngilizce, 2011 de öğrenci alımına başlanmıştır),

·         Otomotiv Mühendisliği (İngilizce, 2012 de öğrenci alımına başlanmıştır),

·         Makine Mühendisliği (Türkçe, 2013 de öğrenci alımına başlanmıştır).

Bölüm ayrıca tezli ve tezsiz Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarını İngilizce olarak sunmaktadır.  

Küreselleşen dünyada İngilizce, özellikle teknik bilim dallarında kullanılan ortak bir dil olma özelliğini hala korumaktadır. Günümüzde endüstriyel kuruluşları yöneten profesyoneller makine mühendislerinin mutlaka İngilizce lisanına sahip olmasını ve kullanabilmesini gerekli görmektedir. Ayrıca makine mühendisliği öğretiminde de kaynakların büyük çoğunluğunun İngilizce olduğu da dikkate alınarak yürütülen programların dilinin İngilizce olması kararlaştırılmıştır. Ancak bölüm dil sorunu yaşayan ve/veya makine mühendisliği eğitimini ana dilinde almak isteyen aday öğrenciler için İngilizce olarak sunduğu Makine Mühendisliği Programının aynısını ayrıca Türkçe olarak da sunmaktadır.

Bölümün sahip olduğu kuvvetli makine mühendisliği altyapısından yararlanarak günümüzde istihdamı ve uygulamaları ön plana çıkmaya başlayan ve içerikleri itibarıyla makine mühendisliği konularıyla önemli derecede örtüşen Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliği Programlarında da eğitim/öğretim yapılmaktadır. Bölümün yürüttüğü Makine, Mekatronik ve Otomotiv Mühendisliği Programlarında, meslek bilgi ve becerileri yanında, ileride farklı alanlara yönelmeyi hedefleyenlere de iyi bir alt yapı sağlayan öğrenim imkanı sunulmaktadır. Yürütülen lisans programlarında tasarım yapma, analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı düşünme, takım olarak çalışma, deney yapma, iletişim kurma gibi beceriler derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgilerle harmanlanmak suretiyle öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümünde yürütülen programlarda okuyan öğrencilere fakülte içinde ve dışındaki bölümlerde yürütülen diğer lisans programlarıyla geniş bir yelpazede olmak üzere çift anadal (ÇAP) ve yandal yapma olanakları da sunulmaktadır.

Işık Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünün Uzgörüsü (vizyonu) "Lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal makine, mekatronik ve otomotiv mühendisliği eğitim ve öğretiminin odağı olmaktır"şeklinde belirlenmiş olup Özgörevi (misyonu) de şu şekilde tanımlanmıştır:

·         Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan lisans ve lisansüstü programlarını yürütmek suretiyle; kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının teknik, yönetim ve ar-ge kadrolarında başarıyla çalışabilecek,

·         Yapacağı uluslararası düzeydeki akademik çalışmalarla bilime, ulusal değerlere ve teknolojik bağımsızlığa katkıda bulunabilecek,

·         Özgüveni yüksek, birlikte çalışma alışkanlığı edinmiş, öğrenme kültürünü benimseyerek kendini sürekli yenileyebilen, çevre, kültürel ve etik değerlere saygılı, çağdaş makine, mekatronik ve otomotiv mühendislerini yetiştirerek topluma kazandırmaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmekte olan lisans programlarının ulusal akreditasyonu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. İlk mezunlarını beş yıl önce vermiş olan Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı MÜDEK(*)tarafından Temmuz 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere beş yıl süreyle akredite edilmiş olup program mezunları diplomalarında EUR-ACE(**) etiketi almaya hak kazanmıştır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası ortamda tanınırlığını önemli ölçüde arttıracak olan bu kapsamdaki faaliyetler, bu yıl ilk mezunlarını veren Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı, ilk mezunlarını önümüzdeki yıl verecek olan Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı ve ilk mezunlarını iki yıl sonra verecek olan Makine Mühendisliği (Türkçe) Lisans Programı için de aynı yoğunlukta olmak üzere sürdürülmektedir.

__________________________________________________________________________

(*)YÖK tarafından yetkinliği tanınmış bulunan, ulusal nitelikte, mühendislik programlarını değerlendirme/akreditasyon kuruluşu olup ENAEE ve IEA uluslararası mühendislik programları akreditasyon çatı örgütlerinin de faal bir üyesidir.

(**)EUR-ACEetiketi ENAEE tarafından yetkilendirilmiş olan akreditasyon kuruluşlarının (örneğin MÜDEK) akredite ettiği mühendislik lisans programlarına verilen bir sertifika olup o program mezunlarına ait diplomaların ENAEE'ye üye ülkelerin ilgili kurumları tarafından tanınırlığını sağlamak açısından önemlidir.


İlgili Dosyalar