Malzeme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan test cihazları bulunmaktadır. Bu laboratuvarda kullanılan cihazlar şunlardır:

  • Üniversal mekanik test cihazı (çekme, basma, eğme, derin çekme)
  • Sertlik cihazı
  • Stereo mikroskop
  • Metal mikroskobu
  • Görüntü analizörü

In this laboratory there are equipments to determine mechanical properties of materials. The equipments in this lab. as follows:

  • Universal mechanical testing equipment (tensile, compression, bending, deep drawing)
  • Hardness measurement device
  • Stereo microscope
  • Metal microscope
  • Image analyzer

İlgili Dosyalar