Makine Mühendisliği (Türkçe) Lisans Programı

Makine Mühendisliği (Türkçe) Lisans Programı

Makine Mühendisliği Nedir?

Mühendisler, fen bilimleri ve matematiği kullanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. 19.Yüzyılın sanayi devrimine dayanan makine mühendisliği en eski ve en köklü mühendislik disiplinlerinden biridir. Geleneksel olarak doğada bulunan malzemeyi ve enerjiyi kullanarak insanın yaşam koşullarını mekanik bileşen ve sistemlerle iyileştirmeyi amaçlayan makine mühendisliği doğal olarak çok-disiplinli bir yapıdadır. Bir otomobil tasarımı, örneğin, fizik, statik, dinamik, mukavemet, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektronik kontrol, malzeme, titreşim, mekanik tasarım gibi çok sayıda alanı birleştirmektedir. Nükleer, uzay-uçak, endüstri mühendisliği gibi alanlar makine mühendisliğinin doğurduğu ve geliştirdiği mesleklerdir.

Bilim ve teknolojinin getirdiği değişim makine mühendisliğini, mikro ve nano teknolojiler, moleküler biomekanik, enformasyon teknolojileri, enerji ve çevre konularını sahiplenmeye sevketmiştir. Hem temel alanların bu yeni teknolojilerle zenginleştirilmesi, hem de temel konuların ele alınma sürecinde güncel örnek ve uygulamalar ile farkındalık yaratılması gündemdedir. Ağır makine sanayi imajı, mikro-elektro-mekanik sistemler ile, yaşam bilimlerine uyarlamalar ile yer değiştirmektedir.

Makine Mühendisliği Programı Öğretim Amaçları ve Öğrenim Çıktıları

Işık Üniversitesi'nde yürütülen Makine Mühendisliği Programının Amaçları şunlardır:

 1. Mezunlarını makine mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek yeni mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olacak şekilde hazırlamak,
 2. Mezunlarını yaşam boyu öğrenimin bilinci ile donatmak ve meslek yaşamlarını kendilerini sürekli geliştirerek sürdürmelerini sağlamak ve
 3. Mezunlarını topluma hizmetin önemini benimseyen, etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda önemli katkılar yapacak bireyler olarak yetiştirmektir.

Eğitim-öğretimde yeni yaklaşım öğrenmenin özü ve öğrencinin kazandıkları ile ilgili "öğrenme çıktılarının" dereceler için gereken yeterlilikleri belirlemesidir. Bu öğrenme çıktılarının (tüm paydaşlarca) anlaşılabilir ve ölçülebilir olması gerekir.

Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü için öğrenme çıktıları aşağıda verilmektedir.

Bilgi ve Anlama

 1. Kimya, diferansiyel ve integral hesaba dayanan fizik ve ileri matematik konularını kavrama,
 2. İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi) konularını kavrama,
 3. Makine mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama yeteneği,
 4. Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama,
 5. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken çok yönlü eğitim,
 6. Çağımızın sorunlarını tanıma,

Zihinsel Beceriler

 1. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği,
 2. Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri, isterleri karşılayacak şekilde tasarlama yeteneği,
 3. Mühendislik problemlerini (açık uçlu problem/ tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme ve çözme yeteneği,

Aktarılabilir (genel) Beceriler

 1. Çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme yeteneği,
 2. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği,
 3. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıma ve bu eğitime katılma yeteneği

Pratik Beceriler

 1. Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanma yeteneği (laboratuvar ve atölye alet ve düzeneklerini kullanarak veri toplamak, teknik çizim hazırlamak, teknik rapor hazırlamak, teknik sunuş yapmak, etkin not almak, bilgisayar programı yazmak, hesaplama araçlarını ve paket programları kullanmak.)

İlgili Dosyalar