Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı

Mekatronik mühendisliği elektrik-elektronik, makine ve yazılım mühendisliğinin yöntem ve teknoloji ürünlerini kullanarak akıllı kontrol ve otomasyon sitemlerinin tasarımını amaçlayan disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Bu farklı disiplinlerin entegrasyonu ile mekatronik mühendisliği uygulama alanları üretim sistemleri, bina otomasyonu, otomotiv endüstrisi, havacılıkta otomatik pilot ve insansız hava araçları, savunma sanayi, tıbbi uygulamalar, test ve ölçüm sistemleri, montaj sanayi, robot sistemleri, kontrol sistemleri gibi çok geniş bir yelpazede yer almaktadır.

Mekatronik mühendisliği, son yıllarda içinde yaşadığımız teknolojik gelişmelerin sonucu olarak doğmuş ve gelişmiş bir mühendislik dalıdır. Bu alanda eğitim görenler karşılarına çıkacak problemleri, disiplinlerarası bir yaklaşımla (makine, elektrik ve bilgisayar bilimi) çözebilen kişiler olacaktır. Mekatronik mühendisliğinin üretim, otomotiv, havacılık, savunma sistemleri, tıp sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörde uygulama alanları vardır. Mekatronik mühendisleri bilgisayarlar destekli üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren iş yerlerinde kolaylıkla iş bulabilme şansına sahiptirler.

Işık Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde, uygulanan 139 kredilik program sadece meslek olarak mekatronik mühendisliğini seçenlere değil, ileride farklı alanlara yönelmeyi hedefleyenlere de mükemmel bir alt yapı sağlayacaktır. Analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı düşünme, takım olarak çalışma, iletişim kurabilme gibi becerilerin derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle harmanlanarak verildiği bir program tasarlanmıştır. Eğitimin tamamen İngilizce olması, genel becerilerinizi tamamlayacaktır.

Yurt dışı tecrübe kazanmanız için değişim programları varlığı diğer Bölümler ile Çift Anadal ve Yandal uygulamaları diğer bir avantajdır.

İlgili Dosyalar