Ölçme Laboratuvarı ve Atölye

Ölçme Laboratuvarı ve Atölye

Bu laboratuvarda değişik büyüklüklerin ölçümleri için ölçü aletleri ve deney düzenleri bulunmaktadır. Boyut, sıcaklık, basınç, elektriksel büyüklükler ölçümleri için en modern enstrumanlarla donatılmıştır. Laboratuvar bünyesinde bulunan ölçüm aletleri şunlardır:

 • Elektronik Enstrumantasyon Aletleri
  • Osiloskoplar
  • Güç kaynakları
  • Multimetreler
  • Frekans sayacı
  • Fonksiyon jeneratörü
 • Veri toplama ünitesi
 • Boyut ölçüm aletleri (kumpaslar, mikrometreler)
 • Transdüser takımları
 • Sıcaklık kalibrasyon düzeni
 • Basınç kalibrasyon düzeni (dead weight tester)

Ayrıca çeşitli mekanik işlemlerin yapıldığı bir atöleye de bu laboratuvarın içerisindedir. Mekanik atölye de bulunan temel ekipmanlar şunlardır:

 • Matkaplar: Sütunlu ve el aleti tipinde,
 • Testere: Masaüstü ve dekupaj
 • Taşlama aletleri: Masaüstü ve el tipinde
 • Taşınabilir kaynak makinesi,
 • Çeşitli tipte ve sayıda el aletleri

In this laboratory there are measurement equipments and experiment setups for measuring different scalar quantities. Dimension, temperature, pressure and electrical measurement equipments are available in this laboratory. The equipments in this lab. as follows:

 • Electronic equipments
  • Oscilloscopes
  • Power supplies
  • Multimeters
  • Frequency counter
  • Function generators
 • Data acquisition unit
 • Dimensional measurement equipments (caliper, micrometers)
 • Transducers
 • Temperature calibration setup
 • Pressure calibration setup (dead weight tester)

Also, this laboratory has a machine shop that some mechanical processes are made. The main equipments in machine shop as follows:

 • Drills: Pillar and hand types,
 • Saws: Desktop and jigsaw types,
 • Grinding: Desktop and hand types,
 • Mobile Welding Machine
 • Wide range of hand tools

İlgili Dosyalar