Bilgisayar Laboratuvarı

Bu laboratuvar bilgisayar destekli çizim dersinde, mühendislikte hesaplamalı yöntemler dersinde ve diğer derslerin tasarım ödevlerinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda 40 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarların tamamında MATLAB, Python, Solidworks, ANSYS Workbench, Simufact ve CREO yazılımları yüklüdür. Bu bilgisayarların özellikleri şu şekildedir:
Intel i7 İşlemci , 16 GB RAM ve orta-üst sınıf Ekran Kartı bulunmaktadır.

This laboratory is being used for computer aided drawing course, computational methods in engineering course and design assignments of other courses. There are 40 computers which all includes MATLAB, Python, Solidworks, ANSYS Workbench, Simufact and CREO softwares. The computers in this lab. have following specifications: 

Intel i7 CPU , 16 GB RAM and middle-high end GPU.


İlgili Dosyalar