Akademik Kadro

 

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. S. Çağlar Aksezer

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • AMF - 333
 • caglar.aksezerisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 51

Doç. Dr. Kemal Sarıca

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • LMF-207/2
 • kemal.saricaisikun.edu.tr
 • (0216) 528 71 53

Dr. Öğr. Üyesi Demet Özgür Ünlüakın

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • AMF- 328
 • demet.unluakinisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 54

Dr. Öğr. Üyesi Seda Baş Güre

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • AMF- 301
 • seda.basisikun.edu.tr
 • 0216 528 71 52

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Özlem

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • sirin.ozlem@isikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kayahan

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • ismail.kayahan@isikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Volkan Kayaçetin

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • volkan.kayacetin@isikun.edu.tr

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Öğr. Gör. Dr. Füsun Recal

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi
 • fusun.recalisikun.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Şafak Arslan

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • LMF-212
 • safak.arslanisikun.edu.tr
 • (0216)521 71 75

Arş. Gör. Busenur Türkali

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • LMF-206
 • busenur.turkaliisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 71 56

Bursiyerler

Ömür Uzun

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Bursiyeri
 • LMF-206
 • omur.uzun@isikun.edu.tr
 • (0216) 528 71 56

Nurdan Yağmur Bulut

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendsliği Bölümü Bursiyeri
 • LMF-206
 • yagmur.bulut@isikun.edu.tr
 • (0216) 528 71 56

Cemal Öz

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Bursiyeri
 • LMF-206
 • cemal.oz@isikun.edu.tr
 • (0216) 528 71 56

İlgili Dosyalar