Açık Pozisyonlar

Open Full Time Faculty Positions

Işık University Industrial Engineering Department invites applications to fill an immediate opening for a full-time position of Assistant or Associate Professor. Applicants should have a Ph.D. in operations research or industrial engineering and must have commitment to teach at both the undergraduate and graduate levels, demonstrate potential for research, and develop collaboration with the industry. ISIK University is a private, nonprofit institution located in Şile, Istanbul and the medium of instruction is Turkish and English. Applicants should send a statement of interest and CV (detailing research, publications, work experience and previous courses taken and taught) electronically to caglar.aksezer@isikun.edu.tr.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Akademisyen Yetiştirme Desteği(Tüm Üniversitelere açıktır.)

(Endüstri Mühendisliği Bölümü)

• Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere uygulanacak olan burs ve indirimler ile ilgili kontenjanlar, her yarıyıl başında Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ÜYK ve Mütevelli Heyeti onayına sunulur. Akademisyen Yetiştirme Desteği kapsamındaki burs ve indirim durumuna göre ibra edilmiş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabulleri Anabilim Dalı Başkanlıkları' nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

• Akademisyen Yetiştirme Desteği, öğretim ücretinden tam muafiyet, Mütevelli Heyeti'nce belirlenecek miktarda aylık net ödeme, yurtlarda barınma ya da personel servislerinden yararlanma imkanı, günde bir öğün yemek ve yatarak özel sağlık sigortasını içerir.

(a) Akademisyen Yetiştirme Desteğinden yalnızca tezli programlara kayıtlı öğrenciler yararlanabilir.

(b) Akademisyen Yetiştirme Desteği, her yarıyıl başında Anabilim Dalı Başkanlıkları' nın önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. Akademisyen Yetiştirme Desteği kapsamındaki burs ve indirim durumuna göre ilan edilmiş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabulleri Anabilim Dalı Başkanlıkları' nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

İlgili Dosyalar