IşıkIE Misyonu ve Vizyonu

Misyon(Özgörev): Toplumun ihtiyaçlarını sorgulayan, bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde analitik ve sistematik düşünebilen, ortaya çıkan problemleri tanımlayan, modelleyen ve niceleyici yöntemlere dayalı çözebilen mühendis ve araştırıcı yetiştirmek; bilim ve teknoloji araçları ile, disiplinler arası yaklaşımı benimseyip, iş dünyası ile işbirliği içerisinde gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik araştırma ve geliştirme yapmak; bilgi ve teknolojinin endüstriye aktarılmasına yönelik girişimciliği destekleyerek mezunlarının ve öğrencilerinin endüstriye katılımını teşvik etmektir.

Temel Değerler:
  • İnsana ve çevreye duyarlılık
  • Toplumsal değerlere saygı ve katkı
  • Yenilikçi ve yaratıcı şekilde değer üretme
  • Etiğin ve hukukun üstünlüğünü benimseme

İlgili Dosyalar