Çift Anadal Programları

IŞIKIE Çift Anadal'da alacağınız dersleri görmek için kendi ana dal programınızın linkine tıklayınız.


Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az 3.25 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20'de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında ÇAP programına başvurabilirler. Öğrencilere, öğrenimlerinin herhangi bir anında ÇAP programından çekilmesine ve asıl programına dönmesine izin verilebilir. Programın gereklerini yerine getiren öğrenciler mezuniyet sırasında iki diploma alırlar.

IŞIKIE Çift Ana Dal'da alacağınız dersleri görebilmek için kendi anadal programınızın bağlantısına tıklayınız.Endüstri Mühenidliği bölümü öğrencileri aşağıda belirtilen bölümlerde çift anadal yapabilir: 

* Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği

* Mühendislik Fakültesi / Elektrik - Elektronik Mühendisliği

* Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği

* Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği

* Fen - Edebiyat Fakültesi / İnsan ve Toplum Bilimleri

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonomi


İlgili Dosyalar