Staj

Giriş

Bu dökümanın amacı, Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümündeki öğrenim yaşantınız boyunca yapmakla yükümlü olduğunuz stajlar için rehber olmaktır. Tamamlamanız gereken iki staj bulunmaktadır.

Amaç

Staj yapmanın amacı, öğrencinin akademik hazırlığını iyi planlanmış ve denetlenmiş bir iş deneyimi ile sağlamlaştırmaktır. Staj süresi boyunca öğrenci, endüstri mühendisliği alanındaki pratik problemlere akademik prensiplerle çözüm bulacaktır. Staj gerçek hayatta Endüstri Mühendislerini ve çalıştıkları ortamı gözlem için yapılmaktadır. Stajlarla yetenekleri geliştirmek, çeşitli mühendislik sorunlarını çözme kabiliyetini kazanmak ve işin nasıl yürüdüğünü ögrenmek gibi kazanımlar edinilir. Bu kazanılan becerilerden bazıları okulda öğrenilmiş olsa da, bir çoğu ögrenmediğiniz yeni tecrübeler olacaktır. Bu sayede derslerinizdeki konularla ilgili daha somut ve zengin düşünebilir ve bu akademik kuramları gerçek dünyaya uygulayıp, gerçekliğini tespit edebilirsiniz.

Nasıl Başvurabiliriz ?

Öncelikle, Işık Üniversitesi Staj Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. Işık Üniversitesinin istediği genel yükümlülüklere uyan bir şirkette, staj yapmak için başvurup kabul edildiğinizden emin olmalısınız. Staj yeri En Az İKİ Endüstri Mühendisi çalıştıran bir şirket olmalıdır ve bu mühendislerden En Az Birinin olduğu departmanda/birimde staj yapılmalıdır. Tematik olarak stajlardan birinin hizmet odaklı (havaalanı, hastane, banka vs), diğerinin ise fiziki sistem odaklı (fabrika, enerji, perakende vs.) bir firmada olması idealdir. Stajlar farklı şirketlerde yapılmalıdır. Farklı fonksiyonlar barındıran büyük şirketler için, stajların farklı birimlerde yapılması koşuluyla bölüm kararıyla istisna yapılabilir (danışmanlarınızdan görüş alabilirsiniz). Staj görüşmeniz/başvurunuz olumlu sonuçlanınca, gerekli evrak sürecini tamamlamalısınız. Staj Başvuru Formu'nun işvereniniz tarafından 3 asıl nüsha olarak imzalanıp, staja başlama tarihinden en az 20 gün önce kimlik fotokopisi, sigorta formu, işveren bilgi formu ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, Mühendislik Fakültesi Sekreterliğine teslim edilmesi zorunludur. Bu formun staja başlama tarihinden en az 10 gün önce fakülte sekreterliği tarafından Personel Daire Başkanlığı'na gönderilmesi zorunludur. Bu bakımdan formunuzu Fakülte Sekreterliğine zamanında vermeniz gerekmektedir. Son form olan Staj Uygulama Değerlendirmesi (Staj Sicil Belgesi), stajınız tamamlandıktan sonra, işveren tarafından imzalanıp, mühürlenip, kapalı zarfta staj raporunuzla beraber bölüme teslim edilmelidir.

Yukardaki şartları sağlayacak şekilde, yurtdışı firmalarda da staj yapmanız uygundur (sigorta belgesi bu durumda doldurulmayacaktır).

IŞIKIE Staj Raporları

Stajdan sonra, Endüstri Mühendisliği Bölümü staj koordinatörüne (staj koordinatörü her öğrencinin kendi danışmanıdır), staj deneyimini, bu deneyimin öğrencinin akademik programıyla olan ilgisini ve staj değerlendirmesini özetleyen bir staj raporu verilmelidir. Aşağıdaki taslak, teslim edeceğiniz raporun içermesi gereken bölümleri göstermektedir. Raporunuz İngilizce olarak, bu şablona uygun şekilde yazılmalıdır. Başka bölüm/üniversite formatlarında yazılacak raporlar kabul edilmeyecektir.

Genel Hatlar ve Gereksinimler (Bütün raporlar için)

 • Metnin gelişme kısmı anlaşılır bir dil ve uygun bir dilbilgisi ile iyi yazılmalıdır. Rapor Microsoft Word gibi bir metin editöründe yazılmalıdır. Gelişme kısmı Times New Roman yazı karakterinde ve 12 puntoyu geçmeyecek şekilde yazılabilir.
 • Bütün raporlar bir "İçindekiler" kısmı içermelidir. Bunun için Microsoft Word'de bulunan "İçindekiler" (Table of Contents) özelliğini kullanmalısınız.
 • Bütün bölüm ve alt bölümleri numaralandırmalısınız (12 veya 14 punto kullanabilirsiniz).
 • Bütün istenen bölümler açıkça tanımlanmalıdır.
 • Endüstri Mühendislerinin çalıştığı organizasyon tanımları ve görevleri belirtilmelidir.
 • Rapor en az iki endüstri mühendisiyle yapılmış röportajlar içermelidir. (Soruları hazırlayıp, cevapları gazete formatında raporlamalısınız).
 • Raporda bir organizasyon şeması bulunmalıdır.
 • İşyerinde çalışan eleman sayısı, departmanlar açısından işgücünün çökmesi, çalışma saatleri, yıllık satışlar, hizmet ve ürün tipleri gibi bilgilerle ilgili istatiksel bir çalışma da raporda yer almalıdır.
 • Bütün hesaplama tanımları gerçek örneklerle desteklenmelidir.
 • Raporda kullanılan terminoloji ile ilgili açıklamalar içeren bir ekler bölümü bulunmalıdır.
 • Diğer bazı konular da, üretim işlemleri ve teknolojileri, çalışma yeri kültürü, iş etiği, finans ve iş konumları, gibi, rapora konulabilir.
 • Rapor cildi şeffaf naylon kapak, spiral sırt olmalıdır.
 • Rapor staj yapılan yerin yetkilisi tarafından mühürlenip imzalanmalıdır.

İkinci Staj Raporu (Ek Bölümler)

 • İkinci raporun en önemli kısmı, organizasyonun, endüstri mühendisleriyle ilgili olan problemlerini tanımlamaktır. Bu problemler o organizasyonlala ilgili çözülmemiş (en az bir) problemler olabilir. Endüstri mühendisleriyle yaptığınız görüşmelerde, bitirme projesine konu olabilecek problemi bulabilmek amacıyla bulunduğunuz bölümle ilgili problemleri tanımlamak için meraklı olmalısınız.
 • Bitirme Projenizin konusunun temelini teşkil edecek olan bir problemin tanımını ve bu problemin ayrıntılı açıklamasını yapmalısınız. Bizim istediğimiz son sınıf bitirme tezi konunuzu ikinci stajınız süresince belirleyebilmenizdir.

Her durumda, yukarıda sıralanmış olan zorunluluklar raporunuzda bulunması gereken bölümlerdir.

Önemli Evrak ve Son Teslim Tarihleri

 • Staj öncesi: Staja başlama tarihinden en az 20 gün önce ilgili formlar dekanlığa teslim edilmelidir.
 • Staj sonrası: Staj Raporu ve Staj Değerlendirme Belgesi – Her öğrenci staj esnasında hazırladığı raporu (bölümün istediği formatta) ve staj yerindeki yöneticinin imzaladığı ve mühürlediği değerlendirme belgesini kapalı zarfta Derslerin ilk haftasının son gününe kadar kendi danışmanına teslim etmelidir.
INDE2910 veya INDE3910 Staj Raporu vereceklerin dikkatine:

Staj raporunun ve değerlendirme belgesinin TESLİM TARİHİ stajı takip eden akademik dönemin ilk haftasıdır. Kapalı zarfta değerlendirme belgesi olmayan raporlar kabul edilmeyecektir. Bu süreden sonra staj raporu kesinlikle kabul edilmeyecektir (staj raporunuz tam olmasa dahi, değerlendirme belgesiyle beraber zamanında teslim edilmesi elzemdir).

Raporun tesliminden sonra, ilgili değerlendirme akademik danışman tarafından yapılacak ve varsa düzeltmeler için gerekli duyuru dönem içerisinde yapılıp size zaman verilecektir. Bu düzeltmeleri en geç dönemin 10. haftasına kadar yapmayan öğrencilerin stajları kesin olarak red edilecektir.

Kabul aldığınızı anlamak için Campus Online'da CCR'ınıza bakınız. INDE2910 ve/veya INDE3910 ders hanesinde "P" harfi verilmiş olmalıdır.