Yüksek Lisans Programı: Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması (YAEM)

Yüksek Lisans Programı: Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması (YAEM)

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü' nde sunulan (IŞIKIE) Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı:

• Ülkemizde gerçekleştirilen üretim ve servis sektöründeki faaliyetler, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması bilim alanlarındaki kantitatif teknik ve yöntemlerin kullanılarak etkin ve verimli kılınmasına ihtiyaç duymaktadır. Program, bu alanda Yüksek Lisans seviyesinde insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. • Gene aynı alanlarda oluşan global ölçekte problemlere yönelik yüksek lisans tezleri, yayınlar, araştırma projeleri ve sektör işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Programla İlgili Bilgiler:

• Endüstri Mühendisliği-Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı 2008 - 2009 Bahar yarıyılında başlamış ve halen Maslak Kampusü'nde yürütülmektedir.
• Dersler, haftaiçi akşamları saat 18:30 - 21.30  saatlerinde yapılmaktadır.
• Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı tezli ya da tezsiz 2 farklı seçenekle tamamlanabilir.
• Programın tezli seçeneğinin ders yükü; kredisiz bir seminer dersi, en az 21 kredi ders ve Yüksek Lisans Tezi'nden oluşur.
• Programın tezsiz seçeneğinin resmi ders yükü 30 kredi ders ve bir Yüksek Lisans Projesi'nden oluşur.
• Yine akademik danışmanın onayı ile Tezli Yüksek Lisans' ta en çok 6 kredi saatlik, Tezsiz Yüksek Lisans' ta en çok 9 kredi saatlik ders yükü Endüstri Mühendisliği ileri düzey lisans derslerinden alınabilir.
• Endüstri Mühendisliği lisans bilgi seviyesi yeterli olmayan adayların bilimsel hazırlık programına katılması gerekebilir.
• Eğitim-öğretim dili (bütün dersler ve tez çalışmaları) İngilizce' dir.
• Bir yüksek lisans programına devam eden öğrencinin lisans öğrencisi iken aldığı ve bir diploma için kullanılmamış olan devam ettiği lisansüstü programa ait derslerin tamamı danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile devam ettiği lisansüstü programa sayılabilir.

Burs Olanakları ve Öğrenim Ücretleri:

• Öğrenciler kabul aşamasında geçmiş akademik başarı durumlarına göre öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burslardan yararlanabilirler.
• Güncel başvuru ve eğitim ücretleri hakkında Enstitü sayfasından bilgi alınabilir.
• Işık Lisesi mezunları ile Işık Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü mezunlarına,-uzaktan eğitim programları hariç- öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.
• Burs ve indirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akademisyen Yetiştirme Desteği :

• Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere uygulanacak olan burs ve indirimler ile ilgili kontenjanlar, her yarıyıl başında Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ÜYK ve Mütevelli Heyeti onayına sunulur. Akademisyen Yetiştirme Desteği kapsamındaki Burs ve indirim durumuna göre ibra edilmiş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabulleri Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır

• Akademisyen Yetiştirme Desteği, öğretim ücretinden tam muafiyet, Mütevelli Heyeti'nce belirlenecek miktarda aylık net ödeme, yurtlarda barınma ya da personel servislerinden yararlanma imkanı, günde bir öğün yemek ve yatarak özel sağlık sigortasını içerir.

• (a) Akademisyen Yetiştirme Desteğinden yalnızca tezli programlara kayıtlı öğrenciler yararlanabilir.

• (b) Akademisyen Yetiştirme Desteği, her yarıyıl başında Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. Akademisyen Yetiştirme Desteği kapsamındaki Burs ve indirim durumuna göre ilan edilmiş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabulleri Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

• Burs ve indirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
 

İlgili Dosyalar