Öğr. Gör. Selçuk Öziş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:418A
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99 - 6192
E-Posta:selcuk.ozis@isikun.edu.tr