Öğr. Gör. Özcan Menekşe

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:ozcan.menekseisikun.edu.tr