Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

Güzel Sanatlar Fakültesi

Rektör Yardımcısı / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V. / Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta: