Öğr. Gör. Gülhis Yücel

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Ofis No:Z58
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11/ 1529
E-Posta:hatice.yucel@isikun.edu.tr