Dr. Ögr. Üyesi Fatma Çalışkan

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:fatma.caliskanisikun.edu.tr