Öğr. Gör. Emine Tusavul

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Ofis No:418A
Ofis Tel
Faks No
:
:
444 07 99
E-Posta:emine.tusavul@isikun.edu.tr