Öğr. Gör. Burak Yılmaz

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon Bölümü

Ofis No:Z02
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 289 49 11 / 6071
E-Posta:burak.yilmazisikun.edu.tr