Öğr. Gör. Ergin Yetkin

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Ofis No:
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 212) 286 49 11
E-Posta:ergin.yetkin@isikun.edu.tr