Bina Deprem Güvenliği Raporu ve Riskli Yapı Tespit Raporu

Bina Deprem Güvenliği Raporu ve Riskli Yapı Tespit Raporu

Binaları için rapor almak isteyen vatandaşlarımızın hulya.bora@isikun.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Binanızın statik ve betonarme projeleri elinizde mevcut değilse belediyenize başvuru yaparak bu projeleri temin edebilirsiniz.

 

Bina Değerlendirmesi

Binaların değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Işık Üniversitesinin üstlendiği projelerin hazırlanması sırasında, teknik analiz ve değerlendirme aşamaları kapsamında katkı sağlayacak uzman akademik ekiple çalışılmaktadır. Üniversitemiz tarafından binaların değerlendirilmesi amaçlı çeşitli raporlar verilmektedir.

Deprem güvenliği raporu: 18 Mart 2018 Pazar tarih ve 30364 sayılı ile yayınlanan ve 01 Ocak 2019 tarihi ile yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilgili maddelerine göre binanın taşıyıcı sisteminin güvenli olup olmadığını gösteren rapordur. Binanın, mevcut malzeme özellikleri, zemin koşulları, temel tipi, binaya etkiyen yükler dikkate alınarak üç boyutlu sonlu eleman modeli oluşturulur ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre analizleri yapılıp binanın deprem etkisinde güvenli olup olmadığına karar verilir.  Detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

Riskli yapı tespit raporu: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında binanızın riskli olup olmadığını gösteren rapordur. Detaylı bilgi aşağıda verilmektedir.

Bina mevcut durum tespit raporu: Binanın ve taşıyıcı sistem elemanlarının mevcut durumunun değerlendirildiği bu raporda, binada yerinde yapılan incelemeler sonunda eksik, çatlak, hasar tespiti yapılmaktadır.

Bina statik proje kontrol raporu: Binanın statik projesinin yapıldığı yılda yürürlükte olan yönetmeliğe uygun olup olmadığını gösteren rapordur.

 

Binaları için rapor almak isteyen vatandaşlarımızın hulya.bora@isikun.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir. Binanızın statik ve betonarme projeleri elinizde mevcut değilse belediyenize başvuru yaparak bu projeleri temin edebilirsiniz.

 

 

Işık Üniversitesi Bina Deprem Güvenliği Değerlendirmesi Nasıl Yapılmaktadır?

Binanızın risk durumunun belirlenmesi için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'e uygun olarak yapılan adımlar aşağıda sıralanmaktadır.

-       Binanın statik/betonarme projeleri mevcut ise binanın taşıyıcı sistemi ile uyumlu olup olmadığı yerinde kontrol edilir. Eğer projeler uyumlu değilse veya binanın projeleri mevcut değilse taşıyıcı sistem rölövesi çıkarılır. 

-       Binanın zemin raporu mevcut değil ise binanın bulunduğu arazinin zemin sınıfı, zemin etüdü ile belirlenir.

-       Kolonlarda, perdelerde ve kirişlerde sıyırma yapılarak donatı çeliği türü, çapı, korozyon durumu tespiti edilir. Ayrıca tahribatsız yöntemler kullanılarak da donatı tespiti yapılır. 

-       Temel sisteminin belirlenebilmesi amacıyla inceleme çukuru açılır.

-       Binanın mevcut beton dayanımını tespit edebilmek için binada her kat yeterli sayıda karot alınır, bu karotların laboratuvar ortamında beton basınç deneyi ile basınç dayanımları belirlenir. Ayrıca gerektiği takdirde donatı alınır ve çelik çekme deneyi ile malzeme özellikleri belirlenir.

-       Binanın tespit edilen malzeme özellikleri, zemin koşulları, temel tipi, binaya etkiyen yükler dikkate alınarak üç boyutlu olarak sonlu eleman modeli oluşturulur. Binanın performans değerlendirmesi 2018 Türkiye Bina Yönetmeliği Bölüm 15'e uygun olarak yapılır.   

-       Elde edilen veriler ışığında bina deprem güvenliği raporu hazırlanır, raporda binanın deprem etkisinde güvenli olup olmadığı açıkça belirtilir.

 

Işık Üniversitesi Riskli Yapı Tespit Raporu Nasıl Hazırlanmaktadır?

Binanızın risk durumunun belirlenmesi için Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE 2019)'a uygun olarak yapılan adımlar aşağıda sıralanmaktadır.

-       Binanın taşıyıcı sistem projesi mevcut ise yerinde kontrol ile taşıyıcı sistem özellikleri, eleman boyutları ve donatı detaylarının proje ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Eğer projeler uyumlu değilse veya binanın projeleri mevcut değilse bodrum katlardan ve inceleme katından taşıyıcı sistem rölövesi çıkarılır. 

-       Binanın zemin raporu mevcut değil ise binanın bulunduğu arazinin zemin sınıfı, zemin etüdü ile belirlenir.

-       Kolonlarda ve perdelerde sıyırma yapılarak donatı çeliği türü, çapı, korozyon durumu tespiti edilir. Ayrıca tahribatsız yöntemler kullanılarak da donatı tespiti yapılır. 

-       Binanın mevcut beton dayanımını tespit edebilmek için binada inceleme katından yeterli sayıda karot alınır, bu karotların laboratuvar ortamında beton basınç deneyi ile basınç dayanımları belirlenir.

-       Binanın tespit edilen malzeme özellikleri, zemin koşulları, binaya etkiyen yükler dikkate alınarak üç boyutlu olarak sonlu eleman modeli oluşturulur. Binanın risk durumunun belirlenmesi Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE 2019)'a uygun olarak yapılır.

-       Elde edilen veriler ışığında bina riskli yapı tespit raporu hazırlanır, raporda binanın riskli olup olmadığı açıkça belirtilir.

İlgili Dosyalar