Açık Poziyonlar

İnşaat Mühendisliği: Akademisyen Yetiştirme Desteği (AYD)

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere uygulanacak olan burs ve indirimler ile ilgili kontenjanlar, her yarıyıl başında Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ÜYK ve Mütevelli Heyeti onayına sunulur. Akademisyen Yetiştirme Desteği kapsamındaki Burs ve İndirim durumuna göre ibra edilmiş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabulleri Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır. 

Akademisyen Yetiştirme Desteği öğretim ücretinden tam muafiyet, Mütevelli Heyeti'nce belirlenecek miktarda aylık net ödeme, yurtlarda barınma ya da personel servislerinden yararlanma imkânı, günde bir öğün yemek ve yatarak özel sağlık sigortasını içerir.

  • Akademisyen Yetiştirme Desteğinden yalnızca tezli programlara kayıtlı öğrenciler yararlanabilir.
  • Akademisyen Yetiştirme Desteği, her yarıyıl başında Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir. Akademisyen Yetiştirme Desteği kapsamındaki Burs ve İndirim durumuna göre ilan edilmiş kontenjanlar dahilinde öğrenci kabulleri Anabilim Dalı Başkanlıkları'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

 

İlgili Dosyalar