Laboratuvarlar

Zemin Mekaniği Deneyleri

Ø  Konsolidasyon Deneyi (Consolidation test)

Ø  Elek Analizi (Sieve analysis)

Ø  Hidrometre Dendeyi (Hydrometer test)

Ø  Kıvam Limitleri Deneyleri (Liquid limit and Plastic limit tests)

Ø  Standart ve Modifiye Proktor Kompaksyon Deneyleri (Standard and Modified Proctor tests)

Ø  Kaliforniya Taşıma Oranı deneyi (California Bearing Ratio test)

Ø  Özgül Ağırlık deneyi (Specific Gravity test)

Ø  Maksimum ve minimum boşluk oranı deneyleri (Determination of Maximum and Minimum Void Ratio)

Ø  Su muhtevası belirlenmesi (Determination of Water Content)

 

Diğer Ekipman Listesi

Ø  Elek sallama cihazı

Ø  Likit limit aleti

Ø  Büzülme limit test seti

Ø  Plastik limit test seti

Ø  Hidrometre deney seti

Ø  Standart proktor kalıp

Ø  Modifiye proktor kalıp

Ø  Standart proktor tokmak

Ø  Modifiye proktor tokmak

Ø  CBR kalıp

Ø  Deformasyon saati

Ø  Proktor penetrometre

Ø  Elektronik terazi

 

 

İlgili Dosyalar