Akademik Kadro

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Bihrat Önöz

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • AMF-327
 • bihrat.onoz@isikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 48

Dr. Öğr. Üyesi Ehsan Etminan

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • AMF-335
 • ehsan.etminanisikun.edu.tr
 • (0 216) 528 72 69

Dr. Öğr. Üyesi Önder Umut

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • AMF 337-B
 • onder.umut@isikun.edu.tr
 • (0216) 528 7138

Dr. Öğr. Üyesi Bora Akşar

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • AMF-334
 • bora.aksar@isikun.edu.tr
 • 7168

Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Emin Çiftçi

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • emin.ciftci@isikun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M. Didem Samut Cambaz

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • didem.cambaz@isikun.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ezgi Sezgin

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • ezgi.sezgin@isikun.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Arş. Gör. Beste Şeyla Göçkün

 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
 • LMF-220
 • beste.gockun@isikun.edu.tr
 • 7239

Laboratuvar Görevlisi

İlgili Dosyalar