Staj Uygulama Esasları

Staj tarihleri

- Stajlar akademik tatillerde yapılır. Pazar günü ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Staj süresi tam olarak 20 iş günüdür. Eksik veya fazla olamaz. Staja başlandıktan sonra işverenin uygun bulması ve Işık Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığının onayı ile staj süresi uzatılabilir.

- Sadece beklemeli öğrenciler, haftada en az 3 tam iş günü serbest (gün içinde hiçbir ders yada uygulama bulunmaması) olmak koşulu ile akademik yıl içerisinde staj çalışması yapabilirler.

- Yaz okulundan ders alan son sınıf statüsündeki öğrenciler haftada 3 tam serbest gün koşulu ile staj çalışması yapabilir. (Staj Değerlendirme belgesine yazılan tarihler referans alınır.)

Staj yeri

Birinci staj (CE290 ve CE290T) şantiye stajı, ikinci staj (CE390 ve CE390T) ofis stajı olarak yapılır. Staj, iş yaşamının bir denemesidir. Staj yeri temin etmek için firmalarla görüşmek de, ilk iş başvurusuna benzetilebilir. Bu nedenle staj için yapacağınız görüşmelere özen gösteriniz.

Başvuru için

- Staj başvurusunda eğer işveren tarafından istenirse STAJ BAŞVURU FORMU kullanılabilir. Bu form, yalnızca şirket sizin stajınızın zorunlu olup olmadığını bilmek istediği takdirde gönderilecek olan opsiyonel bir formdur.

- Öğrenci, 3 adet asıl nüsha ZORUNLU - GÖNÜLLÜ STAJ FORMUNU ve 1 adet STAJYER ÖĞRENCİ İŞVEREN BİLGİ FORMUNU doldurur ve staj yapacağı kuruma imzalatır.

- Öğrenci, bu formları, staj başlama tarihinden en az 20 gün önce 1 adet kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, sırasıyla önce İnşaat Müh. Bölümü Stajdan sorumlu Öğretim Üyesine ve sonra da Mühendislik Fakültesi Dekanlığına onaylattırır. Son işlem adımı olarak, bu formlar Işık Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına onaylattırılır.

- Staj başvurusu onaylandıktan sonra bu iş yerinde staj yapılabilir. Onay süreçleri tamamlanmayan stajlar kabul edilmeyecektir.

Staja Başlarken

- Stajyer öğrenci 1 adet STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ ile beraber işyerine gidecek ve stajını yapacaktır. Staj yapılacak firma sigortanın üniversite tarafından karşılanacağına dair bir belge isterse, bu belge Fakülte Sekreterliğinden alınabilir.

- STAJ RAPORUNUZU staj yaptığınız süre esnasında hazırlamanız ve STAJ DEĞERLENDİRME BELGENİZ ile birlikte onaylatmanız tavsiye edilir.

Stajdan sonra

- Staj sonunda STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanır ve kapalı zarfa yerleştirilir, zarfın üstü imzalanır; stajyer öğrenciye elden teslim edilebileceği gibi Işık Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümüne posta ile de gönderilebilir.

- Staj Raporu Hazırlama Esasları'na uygun olarak hazırlanan ve işyeri yetkilisi tarafından onaylanan STAJ RAPORU, akademik yıl başladıktan sonra Add-Drop Haftası sonuna kadar İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerine elden teslim edilir. 

- Staj Raporuyla birlikte; ZORUNLU - GÖNÜLLÜ STAJ FORMUNU ve kapalı zarf içinde STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ de teslim edilmelidir. Bu belgelerin olmaması durumunda rapor teslim alınmaz.

- Staj Raporu İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir (İngilizce ve Türkçe karışık olamaz).