İİSBF Kongre

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset

Bildiri Çağrısı

Teknolojik değişimler, tarih boyunca farklı siyasal ve toplumsal olay ve olguları derinden etkilemiş ve şekillendirmiştir. Son yıllarda özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de farklı disiplinlerce ele alınmış ve farklı sosyal, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla incelenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede FMV Işık Üniversitesi - İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 26-27 Mayıs 2022 tarihinde düzenleyeceği bir kongre ile günümüz dünyasında giderek önemi artan teknolojik gelişmeleri, bunların tarihsel dinamiklerini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal etki ve sonuçlarını tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede ele alınacak konu başlıkları arasında şunlar yer almaktadır:

1. Tarihsel olarak teknolojik dönüşümlerin siyasal ve toplumsal etkileri
2. Dijital finans ve Blockchain teknolojisi
3. Sosyal bilimlerde Büyük Verinin olanakları ve sınırları
4. Yapay Zeka, emek süreçleri ve dönüşen meslekler
5. Sosyal medya, siyasal süreçler ve toplumsal hareketler
6. Dijital eşitsizlikler, dijital otoriterleşme ve dijital gözetleme
7. İnternet bağımlılığı, yalan haberler ve gerçek ötesi (post-truth) çağı
8. Dijitalleşmenin yönetim ve organizasyonlara olan etkileri
9. Teknoloji, ekonomik büyüme ve paylaşım ekonomileri
10. Dijital dünyada siber psikoloji, insan davranışları ve karar verme süreçleri

FMV Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleşecek olan ve aynı zamanda çevrimiçi sunumların da yer alabileceği kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.

Başvuru için en fazla 300 kelimelik bildiri özetlerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar iisbf.kongre@isikun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özet gönderimi sırasında kongreye katılımın yüz yüze mi, yoksa çevrimiçi paneller dahilinde mi tercih edildiği bilgisi mutlaka belirtilmelidir. Bildiri özetleri, kongre bilim kurulu tarafından kör hakemlik süreci uygulanarak değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları 21 Mart 2022 tarihine kadar ilan edilecektir.

Kabul edilen bildiri özetleri elektronik ortamda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı içinde yer alacaktır.

Ayrıca tebliğlerini Kongre Bildiri Kitabı'nda (Proceedings) yayımlamak isteyen katılımcıların tam metin bildirilerini 16 Mayıs 2022 tarihine kadar iisbf.kongre@isikun.edu.tr adresine göndermesi beklenmektedir. Bildiriler 2000 - 4000 kelimelik eleştirel analiz ya da 5000 - 7000 kelimelik araştırma metinleri şeklinde hazırlanabilir. Tam metin Kongre Bildiri Kitabı ISBN numaralı olarak yayımlanacaktır.

Dileyen yazarlar için eleştirel analiz veya hakem sürecinden geçmiş araştırma metinlerine, altı ayda bir yayımlanan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi'nin kongre temalarına ilişkin özel sayısında yer verilecektir.

Önemli tarihler

Özet gönderimi için son tarih 1 Mart 2022
Değerlendirme sonuçlarının ilanı 21 Mart 2022
Tam metin bildirilerin gönderimi için son tarih 16 Mayıs 2022
Kongre tarihleri 26-27 Mayıs 2022

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil
Doç. Dr. Aslı Şen Taşbaşı
Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane
Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel
Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen Pandır
Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülker
Dr. Öğr. Üyesi Selda Görkey
Dr. Öğr. Üyesi Şahin Aydın
Arş. Gör. Bahadır Er
Arş. Gör. Habibe Aktay
Arş. Gör. Aytekin Kavalcı
Arş. Gör. Leman Çelik
Arş. Gör. İlbay Görkem Polat

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman
Prof. Dr. Serhat Koloğlugil
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Prof. Dr. Toker Dereli
Prof. Dr. Dilek Teker
Prof. Dr. Gülden Güvenç
Prof. Dr. Maral Erol Jamieson
Prof. Dr. Ödül Celep
Prof. Dr. Rabia Karakaya Polat
Doç. Dr. Berna Akçinar
Doç. Dr. Senem Çakmak Şahin
Doç. Dr. F. Serkan Öngel
Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin
Doç. Dr. H. Akın Ünver
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İnanç
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Susanlı

İlgili Dosyalar