Ekonomi (İktisat) Bölümü

Ekonomi (İktisat) Bölümü

Ekonomi (İktisat), kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılama amaçlı olarak ne şekilde kullanılması gerektiğini inceleyen bilim dalıdır. Modern yaşamın ekonomik alan ile ilgili boyutu insanın toplam faaliyetleri içinde sürekli olarak öne çıkıyor. Bunun yanısıra modern insan bu boyutun sağladığı maddi refah sayesinde yaşamındaki diğer boyutların ayrımına daha iyi varıyor ve yaşam pratiğinde onlardan daha çok yarar sağlamak, daha çok zevk almak üzere tercihler yapıyor.

Yaşamın kalitesi şüphesiz yalnızca ekonomi ile sınırlı değildir. Ancak ekonomik yaşamın kalitesinin ve kullanılmamış potansiyellerinin ayrımına ancak iyi bir ekonomi eğitimi ile varılabilir. Ekonomi biliminin analitik yaklaşımını öğrenmiş, uzun dönemli, yaşamsal olduğu kadar günlük ve sıradan seçimlerinde de ekonomi biliminin araçlarını kullanan insanlar kaçırdıkları ve değerlendirdikleri fırsatların fayda ve zararlarını doğru olarak hesaplayabilirler. Böylece bu insanlar kendilerini, yakın çevrelerini ve içinde yaşadıkları toplumu zenginleştirmede önderlik rolünü üstlenebilirler.

İlgili Dosyalar