Dekanın Mesajı

Fakültemizin misyonu, bugünü ve geleceği şekillendiren temel teknolojik trendlere referansla, bu teknolojik gelişmelerin iktisadi, sosyal, yönetimsel ve davranışsal etkilerini anlayabilecek ve bu dönüşümü yönetebilecek liderler yetiştirmektir.

Vizyonumuz 21. yüzyılın teknoloji odaklı sosyal ve idari bilimler fakültesini yaratmaktır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, öğrencilerini günümüzün ve yarının sorunlarına etkin çözümler getirebilmeleri ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatarak yetiştirmeyi; onlara bağımsız düşünme yeteneği kazandırmayı; yaratıcılık, dinamizm ve özgüven aşılamayı ilke olarak benimsemiştir.

Fakültemizdeki öğretim üyeleri doktora derecelerini dünyanın ve Türkiye'nin öncü üniversitelerinden almış olup, kendi alanlarında uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapan akademisyenlerdir. Fakültemizin felsefesi, araştırma ve eğitimi birbirinden bağımsız alanlar olarak değil, ortak bir sürecin unsurları olarak görmektedir. Bu yüzden hem lisansüstü programlarımızdaki hem de lisans programlarımızdaki öğrencilerimiz, mesleki bilgi birikimiyle beraber sorgulama ve araştırma yetkinliklerini de kazanmaktadır.

FMV Işık Üniversitesi'nin yaratıcılığa önem veren eğitim felsefesinin doğrultusunda fakültemiz, öğrencilerine zorunlu temel derslerin yanı sıra çok sayıda seçmeli ders alma imkânı sunmaktadır. Öğrencilerimiz bu sayede ilgi alanlarına göre değişik seçmeli dersler alarak eğitimlerini biçimlendirmekte, çok-disiplinli bir eğitime kavuşmaktadır. Fakültemiz öğrencileri çift ana dal ve yan dal eğitimi alma olanağına da sahiptir ve özellikle yan dal sertifikası almaları teşvik edilmektedir.

Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi üniversitemizin diğer tüm fakülte ve bölümlerinde olduğu gibi, öğrencilerini Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş kimlikli, akademik ve etik değerlere sahip, çalışkan birer insan olarak Türkiye ve dünyaya kazandırma amacı taşımaktadır.

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil

Dekan

İlgili Dosyalar