İşletme Bölümü

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, çağdaş işletmelerin küresel rekabet ortamında ihtiyacı olan yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın çalışma alanlarının Türkiye ile sınırlı olmadığının ve tüm dünyayı kapsadığının bilincindeyiz. Bu anlayışla oluşturduğumuz İşletme (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce), Lojistik Yönetimi (İngilizce) ve Muhasebe ve Denetim (İngilizce) programlarıyla yetiştirdiğimiz mezunlarımızın, işletmenin iç ve dış çevresini tanıyan, sorunlara çözüm önerileri üretebilen ve sağlıklı kararlar alabilen, küresel boyutlarda analiz ve stratejik plan ve proje yapabilen, etik değerlere saygılı yöneticiler olmasını amaçlamaktayız. Yönetici adaylarımız üretim, finans, pazarlama, yönetim ve strateji ve dış ticaret alanlarında sağlam bir birikimle, uygulama becerilerini de kazanarak küresel piyasalarda rahatça rekabet edebilecek yetkinliğe ulaşmaktadırlar.

Ders programlarımız ve öğretim elemanlarımızın niteliği bu amaçlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Müfredatın yapısı sağlam bir kuramsal temel üzerine iş hayatından vaka çalışmalarıyla kuramın uygulamaya ışık tutması yönünde oluşturulmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı kısa ve uzun dönemli stajlar kolaylaştırılmış ve maddi olarak da teşvik edilmektedir. Öğrencilerimizin özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen proje ve yarışmalara ve değişim programlarına katılması için müfredatta düzenlemeler yapılmıştır.


İlgili Dosyalar