Ders Programı


Makine Mühendisliği / MAKİ

1. Sömestr

Slot Kodu 

(Ders Kodu)           

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MATE1101

Diferansiyel ve İntegral Hesap I

3+2+0 (4)

6

FİZK1101

Genel Fizik I

3+2+0 (4)

6

FİZK1103

Fizik Laboratuvarı I

0+0+2 (1)

2

KMYA1101

Genel Kimya

3+0+0 (3)

5

MAKİ1110

Makine Mühendisliğine Giriş

1+0+0 (1)

1

MAKİ1120

Mühendislikte Çizim

2+0+4 (4)

6

ENGL1101

Akademik İngilizce 1

4+0+0 (3)

4

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

20

30

2. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MATE1102

Diferansiyel ve İntegral Hesap II

3+2+0 (4)

6

MATE2104

Lineer Cebir

3+0+0 (3)

5

FİZK1102

Genel Fizik II

3+2+0 (4)

6

FİZK1104

Fizik Laboratuvarı II

0+0+2 (1)

2

COMP1101

Programlamaya Giriş

3+0+2 (4)

6

ENGL1102

Akademik İngilizce 2

4+0+0 (3)

4

BİTE1001

Bilgisayar Okuryazarlığı

0+0+0 (0)

1

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

19

30

3. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)                            

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MATE2105

Diferansiyel ve İntegral Hesap III

3+2+0 (4)

6

MATE2205

Mühendisler İçin Uygulamalı Olasılık ve İstatistik

4+0+0 (3)

6

MAKİ2211

Katı Mekaniğine Giriş (Statik)

3+1+0 (3)

5

MAKİ2510

Malzeme Bilimi

3+1+0 (3)

5

MAKİ2520

Malzeme Bilimi Laboratuvarı

0+0+2 (1)

1

TURK1201

Türkçe I

2+0+0 (2)

2

ELEK2309

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

3+0+0 (3)

5

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

19

30

4. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)          

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MATE2107

Diferansiyel Denklemler

3+2+0 (4)

6

MAKİ2120

Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler

3+0+2 (4)

6

MAKİ2222

Dinamik

3+1+0 (3)

5

MAKİ2244

Mukavemet

3+1+0 (3)

5

MAKİ2322

Termodinamik

3+1+0 (3)

5

TURK1202

Türkçe II

2+0+0 (2)

2

MAKİ2910

Endüstri Stajı-I

0+160+0 (0)

1

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

19

30

5. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MAKİ3111

Ölçme ve Enstrümentasyon

1+0+2 (2)

3

MAKİ3211

Makine Elemanları-I

3+0+2 (4)

6

MAKİ3311

Akışkanlar Mekaniği

3+1+0 (3)

5

MAKİ3511

İmalat Yöntemleri

3+1+0 (3)

5

ECON1005

Ekonomiye Giriş

3+0+0 (3)

5

HUSS1002

Etik

1+0+0 (1)

1

MECH-GE-I

Genel Seçmeli-I

3+0+0 (3)

5

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

19

30

6. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)      

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Dres/PS/Lab

AKTS

MAKİ3122

Makine Mühendisliği Laboratuvarı

1+0+2 (2)

3

MAKİ3222

Makine Elemanları-II

3+0+2 (4)

6

MAKİ3244

Makine Teorisi

3+1+0 (3)

5

MAKİ3322

Isı Transferi

3+1+0 (3)

5

MAKİ3422

Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü

3+1+0 (3)

5

MAKİ3910

Endüstri Stajı-II

0+160+0 (0)

1

MECH-AE-I

Alan Seçmeli-I

3+0+0 (3)

5

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

18

30

7. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MAKİ4330

Isı-Akışkan Sistem Tasarımı

2+0+2 (3)

5

HIST1101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2+0+0 (2)

2

OHES4411

İş Sağlığı ve Güvenliği I

2+0+0 (0)

2

MAKİ-AS-II

Alan Seçmeli-II

3+0+0 (3)

5

MAKİ-AS-III

Alan Seçmeli-III

3+0+0 (3)

5

MAKİ-GS-II

Genel Seçmeli-II

3+0+0 (3)

5

MAKİ-GS-III

Genel Seçmeli-III

3+0+0 (3)

5

MÜHE4901

Tasarım Projelerine Giriş

2+0+0 (1)

1

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

18

30

8. Sömestr

Slot Kodu

(Ders Kodu)

Slot İsmi

(Ders İsmi)

Ders/PS/Lab

AKTS

MECH4902

Bitirme Tasarım Projesi

0+0+6 (3)

6

HIST1102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2+0+0 (2)

2

OHES4412

İş Sağlığı ve Güvenliği II

2+0+0 (0)

2

MAKİ-AS-IV

Alan Seçmeli-IV

3+0+0 (3)

5

MAKİ-AS-V

Alan Seçmeli -V

3+0+0 (3)

5

MAKİ-GS-IV

Genel Seçmeli-IV

3+0+0 (3)

5

MAKİ-GS-V

Genel Seçmeli -V

3+0+0 (3)

5

Sömestr Lokal Kredi Toplamı & AKTS:

17

30

Toplam Lokal Kredi:149


Toplam AKTS:240

 

Ön Koşul Dersleri Listesi

Ders Kodu

Ders İsmi

Ön Koşul Ders Kodları

MAKİ2211

Katı Mekaniğine Giriş (Statik)

FİZK1101  or PHYS1101

MAKİ2222

Dinamik

FİZK1101  or PHYS1101  

MAKİ2244

Mukavemet

MAKİ2211 or  MECH2211 

MAKİ2322

Termodinamik

MATE1102 or MATH1102

MAKİ3111

Ölçme ve Enstrümentasyon

FİZK1102  and BİTE1001

MAKİ3122

Makine Mühendisliği Laboratuvarı

MAKİ3111  or MECH3111

MAKİ3211

Makine Elemanları-I

MAKİ1120  and MAKİ2244

MAKİ3222

Makine Elemanları-II

MAKİ3211  or MECH3211

MAKİ3244

Makine Teorisi

MAKİ2222  and MATE2106

MAKİ3311

Akışkanlar Mekaniği

MAKİ2222  or MAKİ2222  or  MECH2222

MAKİ3322

Isı Transferi

MAKİ2322 and  MATE2106  and MATE2107

MAKİ3422

Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü

MATE2106  or MATE2107  or MATH2106  or  MATH2107  

MAKİ3511

İmalat Yöntemleri

MAKİ2510  or MECH2510

MAKİ3613

İçten Yanmalı Motorlar

MAKİ2322  or MECH2322 

MAKİ4330

Isı-Akışkan Sistem Tasarımı

MAKİ3311 or MECH3311  

MAKİ4370

Enerji Sistemleri

MAKİ2322  or MECH2322

MAKİ4380

Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

MAKİ3311  or MECH3311  

MAKİ4460

Endüstriyel Otomasyon

MAKİ3422

MAKİ4560

İleri İmalat Yöntemleri

MAKİ3511  or  MECH3511

MAKİ4570

Tasarım İçin Malzeme Seçimi

MAKİ2510 or  MECH2510

MAKİ2211

Katı Mekaniğine Giriş (Statik)

PHYS1101

MAKİ2222

Dinamik

PHYS1101

MAKİ2244

Mukavemet

MAKİ2211

MAKİ2322

Termodinamik

MATE1102

MAKİ3111

Ölçüm ve Enstrümentasyon

BİTE1001 and FİZK1102

MAKİ3122

Makine Mühendisliği Laboratuvarı

MAKİ3111

MAKİ3211

Makine Elemanları-I

MAKİ1120 and MAKİ2244 or MECT2222

MAKİ3222

Makine Elemanları-II

MAKİ3211 

MAKİ3244

Makine Teorisi

MAKİ2222 or MECT2222 or MATE2106  or MATE2107 

MAKİ3311

Akışkanlar Mekaniği

MECT2222 or MAKİ2222

MAKİ3322

Isı Transferi

MAKİ2322 and MATE2106 or MATE2107  

MAKİ3422

Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü

MATE2107  or MATE2106

MAKİ3511

İmalat Yöntemleri

MAKİ2510 

MAKİ3611

Otomotiv Üretimi

MAKİ2510

MAKİ3613

İçten Yanmalı Motorlar

MAKİ2322 or MECT3322  or MAKİ2322 

MAKİ3614

Güç Aktarma Sistemleri

MAKİ3211 or MAKİ3211

MAKİ4330

Isı-Akışkan Sistem Tasarımı

MAKİ3311

MAKİ4370

Enerji Sistemleri

MAKİ2322  or MECT3322  or MAKİ2322

MAKİ4380

Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

MAKİ3311 or MECH3311

MAKİ4460

Endüstriyel Otomasyon

MAKİ3422  or MAKİ3422

MAKİ4480

Robotiğe Giriş

MAKİ3422  or MECH3422

MAKİ4560

İleri İmalat Yöntemleri

MECH3511 or MAKİ3511  or MECT2520

MAKİ4570

Tasarımda Malzeme Seçimi

MECT2520  or MAKİ2510 or MECH2510 

MAKİ4612

Araç Dinamiği

MECH2222 or MAKİ2222  or MECT2222

MAKİ4613

Otomotiv Mekatroniği

MAKİ3422  or MECH3422 

MAKİ4614

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

ELEK2309 or ELEC2309 or ELEC2205 

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ALAN SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu  

Ders İsmi

Ders/PS/Lab

ECTS

Ön Koşul / Eş Koşul

MAKİ3613

İçten Yanmalı Motorlar

3+0+0

5

MECH2322 or MECT3322 or MAKİ2322

MAKİ3614

Güç Aktarma Sistemleri

3+0+0

5

MECH3211 or MAKİ3211

MAKİ4612

Araç Dinamiği

3+0+0

5

MECH2222 or MECT2222 or MAKİ2222

MAKİ4613

Otomotiv Mekatroniği

3+0+0

5

MECH3422 or MAKİ3422

MAKİ4614

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

3+0+0

5

ELEC2309 or ELEC2205 or ELEK2309

MAKİ4370

Enerji Sistemleri

3+0+0

5

MECH2322 or MECT3322 or MAKİ2322

MAKİ4380

Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

3+0+0

5

MECH3311 or MAKİ3311

MAKİ4460

Endüstriyel Otomasyon

3+0+0

5

MECH3422 or MAKİ3422

MAKİ4480

Robotiğe Giriş

3+0+0

5

MECH3422 or MAKİ3422

MAKİ4560

İleri İmalat Yöntemleri

3+0+0

5

MECH3511 or  MECT2520 or MAKİ3511

MAKİ4570

Tasarımda Malzeme Seçimi

3+0+0

5

MECH2510 or MECT2520 or MAKİ2510

MAKİ4470

Modern Kontrol Teorisi

3+0+0

5

MECH3422 or MAKİ3422