Ders Programı

FRESHMAN YEAR / BİRİNCİ YIL
Fall Term (Semester 1) Hours Credit ECTS
ME 007 Engineering Orientation 1+0+0 1 1
ENG 101 English I İngilizce I 3+0+0 3 5
MATH 101 Calculus I Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3+0+2 4 7
ME 120 Engineering Graphics Mühendislikte Çizim 1+0+4 3 6
CHEM 101 General Chemistry / Genel Kimya 3+0+0 3 5
PHYS 101 General Physics I Genel Fizik I 3+0+0 3 5
PHYS 103 Physics Lab. I Fizik Laboratuvarı I 0+0+2 1 2
ENGG 101 Comp. Literacy for Engineers / Mühendisler için Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0
Semester credits / Dönem kredisi 18 31
FRESHMAN YEAR / BİRİNCİ YIL
Spring Term (Semester 2) Hours Credit ECTS
CSE 101 Introduction to Programming Programlamaya Giriş 3+0+2 4 7
ENG 102 English II İngilizce II 3+0+0 3 5
MATH 102 Calculus II Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3+0+2 4 7
ME 210 Materials Science / Malzeme Bilimi 3+0+2 4 6
PHYS 102 General Physics II Genel Fizik II 3+0+0 3 5
PHYS 104 Physics Lab. II Fizik Laboratuvarı II 0+0+2 1 2
Semester credits / Dönem kredisi 19 32
SOPHOMORE YEAR / İKİNCİ YIL
Fall Term (Semester 3) Hours Credit ECTS
MATH 203 Mult.Var. & Dif. Equations Çok.Değ.Mat ve Dif.Denklemler 4+1+0 4 7
ME 201 Computational Methods in Engineering Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler 2+0+2 3 6
AUE 241 Engineering Mechanics I Mühendislik Mekaniği I 3+0+0 3 6
ECO 101 Intro. to Economics I İktisata Giriş I 3+0+0 3 6
AUE 325 Manuf. Process and Auto. Production İmalat Yön. ve Oto. Üretimi 3+0+0 3 6
TUR 101 Turkish I Türkçe I 2+0+0 2 2
Semester credits / Dönem kredisi 18 33
SOPHOMORE YEAR / İKİNCİ YIL
Spring Term (Semester 4) Hours Credit ECTS
MATH 200 Linear Algebra Doğrusal Cebir 3+0+0 3 5
MATH 234 App. Probability and Stat. for Eng. Müh. için Uyg. Olasılık ve İstatistik 3+0+0 3 5
AUE 242 Engineering Mechanics I Mühendislik Mekaniği II 3+0+0 3 6
ME 265 Fundamentals of Thermal Scinences Isıl Bilimlerin Temelleri  3+0+0 3 6
TUR 102 Turkish II Türkçe II 2+0+0 2 2
HSS HSS Elective İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli 3+0+0 3 5
AUE 290 Industrial Training Yaz stajı NC
Semester credits / Dönem kredisi 17 25
JUNIOR YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL
Fall Term (Semester 5) Hours Credit ECTS
ME 301 Measurement and Instrumentation Lab Ölçme Laboratuvarı 1+0+4 3 6
AUE 324 Machine Elements I Makina Elemanları I 3+0+0 3 6
AUE 353 Fluid Mechanics & Applications Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları 3+0+0 3 6
AUE 326 Engines and Combustion Motorlar ve Yanma 3+0+0 3 5
EE 339 Electrics&Electronics for Eng. Müh. için Elektrik&Elektronik 3+0+0 3 5
HIST 101 Hist. of Turkish Republic I Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2
Semester credits / Dönem kredisi 17 30
JUNIOR YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL
Spring Term (Semester 6) Hours Credit ECTS
AUE 302 Automotive Engineering Lab (Otomotive Müh. Lab) 1+0+2 2 5
AUE 328 Power Transmission Systems Güç Aktarma Organları 3+0+0 3 6
AUE 423 Vehicle Dynamics / Taşıt Dinamiği 3+0+0 3 6
ME 336 Modelling and Control of Dynamic Systems 3+0+0 3 6
ME 346 Machine Theory Makine Teorisi 3+0+0 3 6
HIST 102 Hist. of Turkish Republic II (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II) 2+0+0 2 2
AUE 390 Industrial Training (Yaz stajı) NC
Semester credits / Dönem kredisi 18 33
SENIOR YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL
Fall Term (Semester 7) Hours Credit ECTS
AUE 421 Vehicle Design&CAD Araç Tasarımı ve CAD 2+0+2 3 5
AUE 425 Mechatronics for Automotive Eng. Otomotiv Müh. için Mekatronik 3+0+0 3 5
AUE 475 EL. & Hybrid Vehicle Technology (El ve Hibrit Araç Teknolojisi) 3+0+0 3 5
Departmental Elective I (Bölüm Seçmeli I) 3+0+0 3 5
Free Elective (Serbest Seçmeli) 3+0+0 3 5
HSS HSS Elective (İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli) 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 15 25
SENIOR YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL
Spring Term (Semester 8) Hours Credit ECTS
AUE 490 Project (Proje) 0+0+8 4 7
Departmental Elective II (Bölüm Seçmeli II) 3+0+0 3 5
Complementary Elective I (Tamamlayıcı Seçmeli I) 3+0+0 3 5
Free Elective (Serbest Seçmeli) 3+0+0 3 5
HSS HSS Elective (İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli) 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 16 27
Total Credits / Toplam Kredi 140 240
Departmental Elective Courses
ME 423 Machine Design II / Makina Elemanları II
ME 425 Mechanical Vibrations / Mekanik Titreşimler
ME 436 Modern Control Theory / Modern Denetim Kuramı
ME 455 Applied Fluid Mechanics / Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği
ME 460 Energy Systems / Enerji Sistemleri
ME 429 Manufacturing Engineering / İmalat Mühendisliği
ME 427 Introduction to Robotics / Robotiğe Giriş
CSE 342 Microprocessors / Mikroişlemciler
EE 486 Microcontroller Based System Design / Mikrokontrolör Tabanlı Sistem Tasarımı
MCE 453 Digital Control / Dijital Kontrol
MCE 460 Industrial Automation / Endüstriyel Otomasyon
EE 302 Electromechanical Energy Conversion / Elektromekanik Enerji Dönüşümü

Not:Tamamlayıcı Dersler (Complementary Electives) ME, MCE, AUE, CE, EE, CSE, IT, BME, IE, MATH, PHYS kodlu ve 3xx, 4xx, 5xx seviyeli dersler arasından seçilecektir. Seçilebilecek diğer dersler: MAN 342, MAN 351, MAN 372 ve MAN 492.

İlgili Dosyalar