Prof. Dr. Melda Cinman

Prof. Dr. Melda Cinman

Melda Cinman, İstanbul- Şişli'de doğdu. Özel Şişli Koleji, Özel Dost İlkokulu, Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi 'nde okuduktan sonra, 1972'de Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu.

Günümüzde Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi olan T.C. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İ.İ.T.İ.A.)- Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Y.O. - İşletmecilik Bölümü'nden 1977'de lisans diploması aldı.

1978'de, günümüzde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi adını almış olan İ.İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Y.O.'nda 'Siyaset Bilimi asistanı' olarak göreve başladı ve T.C. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Günümüzde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne dönüşmüş olan enstitüde- doktoraya başladı ve siyaset bilimi, sosyal siyaset ve iktisat seminerlerine devam ederek, 1987'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'İktisat' Bilim dalında 'Doktor' (PhD) ünvanını kazandı.

1995'de 'Halkla İlişkiler 'anabilim dalında 'Doçent', 2001'de 'Profesör' oldu.

2004 yılında, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na getirildi. 2007'de dekanlık süresi tamamlandıktan sonra, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı olarak çalışmasını sürdürdü. 2010'da tekrar dekanlığa atandı.

Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Melda Cinman (Şimşek), bugüne kadar İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi , Florance Nightingale Hastaneleri'nin bağlı olduğu Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Harp Akademileri'nde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. D. Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde halen misafir öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etmektedir.

Yüksek lisans, doktora, doçentlik tezleri dışında, üçü editörlük olmak üzere beş kitabı, ulusal ve uluslararası konferansları, makaleleri, oturum başkanlıkları, röportajları, bilirkişilikleri mevcuttur. Çok sayıda ve birbirinden farklı alanlarda dersler vermiş ve yüksek lisans-doktora tezi yönetmiştir.

Y.İnş. Müh. Uğur Şimşek ile olan evliliğinden, Emir Şimşek (Japonya) ve F. İrem Sommerfeld (B.C.-Kanada) adlı iki çocuk annesidir.

Nişantaşı Rotary üyesi ve geçmiş dönemler başkanı, İLAD -İletişim Araştırmacıları Derneği, İLEDAK- İLAD İletişim Fakülteleri Akreditasyon Kurulu , Şişli Terakki Lisesi Mezunlar Derneği ve Anadolu Klübü üyesidir.

İlgili Dosyalar