Prof. Dr. Aypar Uslu

Prof. Dr. Aypar Uslu

Prof. Dr. Aypar USLU 1964'te izmir'de doğdu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nden lisans diplomasını aldı ve halen çalışmakta olduğu Marmara Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Yine aynı üniversitede 1988 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Kredili ihracat" konulu tezi ile yüksek lisans diplaması ve 1993 yılında Pazarlama Bilim Dalında "Stratejik Ortaklıklar" alanında yaptığı çalışma ile doktor unvanı aldı. 1997 yılında Pazarlama alanında Doçent ve 2003 yılında Profesör unvaniarını aldı.

Marmara Üniversitesi 2010-2019 yılları arasında işletme Bölümü'nde Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı, 1999-2006 yılları arasında iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Üniversite Genel Sekreterliği ve satın alma, müfredat ve mevzuat komisyonları gibi çeşitli komisyonlara başkanlık yaptı. Ayrıca 2006-201O yılları arasında Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

M.Ü. işletme Fakültesi'ndeki akademik kariyerine başladığı tarihten günümüze Marka Yönetimi, Pazarlamada Güncel Trendler, Pazarlama Düşüncesi ve Teorisi, Tüketici Davranışları, Reklamcılık gibi konularda lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Prof. Dr. Aypar Uslu; bugüne kadar sayısız yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş; altı kitabı, alanında dünyanın en iyi dergilerinde yayınlanmış uluslararası ve ulusal makaleleri, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli bilimsel toplantılarda jüri üyeliği, oturum başkanlığı ve bilirkişilik de yapmıştır.

Halen Marmara Üniversitesi işletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmakta ve birçok farklı üniversitede de alanında yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

İlgili Dosyalar