Staj Koordinatörlüğü

Staj Koordinatörlüğü


Yer: DMF Binası 2.kat Ofis No: 203 (Şile kampüsü)
Tel: 444 07 99 - 7229
E-posta: staj@isikun.edu.tr
internship@isikun.edu.tr

Staj; öğrencilerin bölümlerine ilişkin öğrendikleri teorik bilgileri hayata geçirme, kurumların faaliyet alanları ve işleyişlerini tanıma, iş hayatına geçişte deneyim kazanabilme, uygulamalı bilgileri gerçek iş ortamında pratiğe dökerek kendilerini geliştirme imkanı sağlayan iş hayatına hazırlık dönemidir.

Kurumumuzda Yaz Stajı, Sömestre Stajı (Bahar), öğrencilerin mezun durumda olup derslerinin bittiği dönemde zorunlu stajlarını tamamlamalarına yönelik Güz stajları ve Devlet Hastanelerinde uygulama stajına yönelik Protokol stajları yapılmaktadır.

Bir eğitim öğretim döneminde yaklaşık 1800 öğrencinin staj işlemleri yapılmakta olup her yıl bu sayı daha da artmaktadır.

Faaliyet ve Hizmet alanları

a) Staj Yönergesi hükümleri kapsamında staj öncesi işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Staj için gerekli olan evrakların zamanında düzenlenip teslim edilmesini organize etmek,
c) Öğrencilere staj yeri temini konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
d) Öğrencilerin staj başvuru, Staj süresi ve staj yaparken karşılaştıkları herhangi bir soruna yönelik çözüm bulma konusunda danışmanlık vermek,
e) Staj süresinin uzatılması, erken bitirilmesi, iptal edilmesi konularında ilgili Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar ile işbirliği yapmak,
f) Öğrencilerden ve Fakültelerden gelen Stajyer Evraklarının kontrolü, eksiklerinin tamamlanmasına destek verilmesi,
g) Staj tarihlerine göre Üniversitemiz sorumluluğunda olan 5510 sayılı kanunun 5. Maddesi (b) fıkrası uyarınca Stajyer SGK giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
h) Sigorta Primlerinin bildirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemlerin yapılması,
ı) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işverenlere devlet katkısının uygulanmasına yönelik işlemlerin yapılması,
i) Stajyerde ve Staj Koordinatörlüğünde kalacak evrakların tasniflenip mühür ve imza işlemlerinin tamamlanması,
j) Stajyerlere staj tarihlerine göre işyerlerine teslim edilecek evrakların öğrencilerimize teslim edilmesi

İlgili Dosyalar