Hakkımızda

Hakkımızda

Yer: Sosyal Merkez - 105
Tel: 444 07 99 ( Dahili: 7419)
E-posta: ogrenci.dekani@isikun.edu.tr

Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca akademik, sosyal, mesleki, kişisel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini izlemeyi ve bu alanlardaki hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin akademik çalışmalarını ve kampüs yaşamına uyumlarını kolaylaştıracak her türlü desteği sağlamak için akademik/idari birimler ile koordinasyonu sağlar. Öğrenci Dekanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Staj Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerin sorularına cevapların verildiği ve tüm ihtiyaçların tespit edilerek giderildiği bir merkez olarak hizmet vermektedir.

Öğrenci Dekanlığı, 2018 yılında kurulduktan sonra kendisine bağlı tüm birimler ile öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, profesyonel ve kişisel gelişimlerine yönelik olarak etkinlikler düzenlemektedir.

Öğrenci Dekanının Görevleri:
 • Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin akademik, sosyal, idari ve kişisel problemlerini dinlemek, analiz edip ilgili akademik, idari birimler ve öğrenci konseyi ile koordinasyon içinde sorunların çözülmesi için önerilerde bulunmak.
 • Öğrencileri doğrudan ilgilendiren konularda akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması konusunda destek olmak.
 • Öğrencilerin kampüs yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yürütmek.
 • Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması ve eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için akademik birimler ile koordinasyon halinde çalışmalar yürütmek.
 • Üniversite bünyesinde motivasyon ve kurumsal aidiyet arttırıcı sosyal/kültürel etkin- likler ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Öğrencileri üniversitenin akademik ve idari uygulamaları hakkında bilgilendirmek.
 • Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversite hayatını tanımasına ve uyum sağlamasına yönelik oryantasyon çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
 • Öğrencilerin ailelerinin farkındalık ve bilgilerini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Rektör ve Rektör Yardımcısı ile işbirliği halinde çalışarak, öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik projeler geliştirmek.
 • Rektörlüğün gerekli gördüğü hallerde Üniversite Yönetim Kuruluna ve Üniversite Senatosuna görev alanı ile ilgili konularda bilgi vermek, bu konularda öneriler, teklif ve taslaklar hazırlamak.
Koordinasyon içinde çalıştığı birimler:
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Yapı, Destek ve Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Kariyer ve Mezunlar Ofisi
 • Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Psikolojik Danışmanlık Merkezi
 • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Engelli Öğrenciler Birimi
 • Akademik Birimler

İlgili Dosyalar