Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Üniversite, öğrencilerini bir dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedeflerken, bunun yanında temel amacı da öğrencilerine günümüz iş dünyasının gereklerini öğretmektir. Kişisel gelişimini tamamlamış, donanımlı, yetkin, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek üniversite eğitiminin içerinde önemli bir basamaktır. Unutulmamalıdır ki akademik kazançların elde edilmesinin yanında sanatsal, kültürel, sosyal ve kişisel gelişim de son derece önemlidir.

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin üniversitede almış oldukları akademik ve mesleki yetkinliklerin dışında, kişisel gelişimi tamamlayıcı, sosyal hayatı zenginleştirici ve profesyonel yaşama hazırlayıcı nitelikte kaliteli ve çağdaş bir üniversite yaşamını öğrenci odaklı bir yaklaşım ile sunmayı hedefler.

Yetkinlikleri yüksek, özgüvenli, çevresine ve insanlara karşı saygılı, paylaşımcı ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefleyen üniversiteye katkı sunmak için Öğrenci Dekanlığı tüm paydaşlar ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütür. 21. yüzyıl dünyasında gerekli yetkinliklerin kazanılması başarılı bir iş hayatında sizi avantajlı bir konuma getirecektir. Öğrenci Dekanlığı'na bağlı Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Staj Koordinatörlüğü ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin çalışma alanına giren konularda hizmet alabilir ve talepte bulanabilirsiniz. Bu birimlerimizin düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetleri, üniversite yaşamında karşılaşılan güçlükler ve mezuniyet sonrasındaki iş hayatına hazır bireyler olarak yetişmenize katkı sağlamayı hedefliyoruz.


 

İlgili Dosyalar