Hazırlık Okulu Eylül Sınavları - September Placement & Proficiency

Hazırlık Okulu Eylül Sınavları - September Placement & Proficiency

Hazırlık Okulu Eylül Sınavları – (Scroll Down for English) (Click for PDF version)

>>> Yerleştirme Sınavı:

13 Eylül 2022 ŞİLE KAMPÜSÜ, SFL BİNASI

13 Eylül 2022- İngilizce Düzey Belirleme Sınavı yüz yüze olarak Şile Kampüsü SFL binasında yapılacaktır– Sınava katılım zorunludur. Bu sınavdan geçer not alan öğrencilerimiz, iki günlük Yeterlik/Muafiyet Sınavı'na girmeye hak kazanırlar. Yeterlik/Muafiyet Sınavı bilgileri aşağıda ilan edilmiştir.

Sınav aynı gün sabah ve öğleden sonra iki grup halinde yapılacaktır:

Sabah Grubu 10:00-11:15 - Öğleden Sonra Grubu: 13:00-14:15

Hangi grupta yer aldığınızı ve sınav sınıfınızı ekteki listelerden öğrenebilirsiniz.

Sabah Sınıf Listeleri - Öğleden Sonra Sınıf Listeleri

Öğrenci numarası listede olmayanlar öğleden sonraki gruba katılacaklardır.

Kampüse ulaşım ve servislerle ilgili bilgiye ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz

Servis Otobüsleri


>>> Yeterlik/Muafiyet Sınavı:

15 Eylül 2022- İngilizce Yeterlik Yazılı Sınavı – (Yüz yüze)

Yer: Şile Kampüsü SFL Binası

Saat: 09:30-15:00

16 Eylül 2022- İngilizce Yeterlik Sözlü Sınavı – (Zoom üzerinden yapılacaktır. Saat ve link bilgilendirmesi Işık öğrenci emaili üzerinden yapılacaktır. Eğer emailinize bu bilgi gelmezse, sflinfo@isikun.edu.tr adresine yazınız.)

***Tüm eski kayıtlı Hazırlık Okulu öğrencileri (önceki sınavlarda başarılı olamayanlar) sadece 15-16 Eylül Yeterlik Sınavı'na gireceklerdir.


Sınavlarla İlgili Genel Bilgiler
Preparatory School September Exams:

>>> Placement Test:

September 13, 2022- English Placement Exam - (Face-to-face) This is a mandatory exam for all incoming students. Only those who pass this exam are eligible to take the following two-day Proficiency/Exemption Exam. See the details below.

The exam will be held in two groups on the same day.

Morning Group: 10:00-11:15 - Afternoon Group: 13:00-14:15

You can find out your group and exam class in the attached lists.

Morning Exam Room Lists - Afternoon Exam Room Lists

If your student number is not in the lists, you can take the exam with the afternoon group.

You can find the information about the service buses to the campus in the attached file:

Service Bus Info


>>> Proficiency / Exemption Exam:

September 15, 2022- English Proficiency Written Exam - (Face to face)

Location Sile Campus SFL Building

Time: 09:30-15:00

September 16, 2022- English Proficiency Speaking Exam - (It will be held via Zoom. Time and link notification will be sent via Işık student email. If you do not receive this notification, write to sflinfo@isikun.edu.tr).

***All previously-registered Prep students (who have not succeeded in previous Exit Exams) are going to take only the 15-16 September Proficiency Exam.


General Information about Examsİlgili Dosyalar