Students who have gained right to take the Proficiency Exam

Students who have gained right to take the Proficiency Exam

Students below have gained right to take the Proficiency Exam:

(27 Eylül Tarihli Yerleştirme Sınavı Sonuçlarına Göre Aşağıdaki Öğrenciler Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanmıştır:)

Tuna Kanlıoğlu
Nagihan Akbulut
Mahmoud Eldani
Elabbassi Aymane
Rami Al-Azzawi
Mustefa Ali

They have to be present at Prep School Secretarial Office at 9:30 on 30 September 2016, Friday. (Sınava girecek öğrencilerin 30 Eylül 2016 Cuma günü saat 9:30'da Hazırlık Okulu Sekreterlik Ofisi'nde bulunmaları gerekmektedir.)

İlgili Dosyalar