2023 Prep Summer School Info

2023 Prep Summer School Info


YAZ OKULU DUYURULARI / SUMMER SCHOOL ANNOUNCEMENTS:

https://www.isikun.edu.tr/isik_universitesi/yaz_okulu_hakkinda

https://ogrenci.isikun.edu.tr/kayitlar/yaz-ogretimi

https://www.isikun.edu.tr/web/374-20988-1-1/isik_universitesi/hakkinda/yonetim__idari_birimler__ogrenci_isleri_daire_baskanligi__duyurular/yaz_ogretimi_hakkinda

https://ogrenci.isikun.edu.tr/ogrenim-ucretleri-ve-burslar

"Hazırlık Yaz Okulu MADDE 14 -(1) Bahar yarıyılı sonundaki Çıkış Sınavlarında başarısız olan öğrenciler, %85 devam koşulunu sağladılarsa ya da genel başarı notları en az 60 ise YADOK'a başvurmaları halinde, Hazırlık yaz okulu programına katılabilirler"

"Preparatory Summer School ARTICLE 14 - (1) Students who fail the Exit Exams at the end of the spring semester may apply to the Preparatory Summer School program if they meet the 85% attendance requirement or if their overall grade is at least 60"


İlgili Dosyalar