2024 February Proficiency Exam Results

2024 February Proficiency Exam Results

scroll down for English

2024 Şubat Yeterlik Sınav sonuçları aşağıdaki dosyada ilan edilmiştir. Kişisel verilerin korunması için, listelerde isim bulunmamaktadır. Öğrenci numaranızın yanında sınav sonucunuzu görebilirsiniz.

Sonucunuzun yanında FRESH yazıyorsa bu Hazırlık Yılı'nı geçtiğiniz anlamına gelir; Öğrenci İşleri ve/veya fakülte sekreterliğiyle temasa geçmeniz gerekir. 
Eğer PREP yazıyorsa, ikinci dönem, 19 Şubat 2024 tarihinde hazırlık sınıfınızda derslere başlayacaksınız anlamına gelir. Sınıf duyuruları 19 Şubat öncesi web'den ve eCampus'den yapılacaktır.ENGL1101 MUAFİYET SINAVI
TARİH: Pazartesi, 19 Şubat 2024
SAAT: 12.30—13.30

1. Bu sınav sadece Hazırlık Okulu/Proficiency Sınavı'nı geçen öğrenciler ve Prep. School'dan muaf olmak için yeterli bir TOEFL notu sunanlar içindir.
2. ENGL1101 muafiyet sınavını geçerseniz, İngilizce 1101 dersini atlayıp doğrudan İngilizce 1102 sınıfına geçebilirsiniz. (Bu sınavı geçmek GPA'nıza dahil edilecek herhangi bir kredi kazanmanızı sağlamaz.)
3. ENGL1101 sınavı 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmakta ve tamamlanması 60 dakika sürmektedir.
4. Sorular İngilizce 1101 ders müfredatına dayanmaktadır. Konular arasında grafik ve tabloları tanımlama, paragraf organizasyonu, yeniden ifade etme, basit akademik makaleleri okuma ve özetleme, İngilizce münazara ve akademik kelime bilgisi yer almaktadır.
5. Sınav yeri: 19 Feb  ENGL1101 Exemption test will be held in the D/K Building. Rooms 103, 105, 201.

February 2024 Proficiency Exam results are announced in the file below. For the protection of personal data, names are not included in the lists. You can see your exam result next to your student number. 

If you see FRESH for your exam result, it means you have passed PREP year. You should contact the Student Affairs and/or your Faculty secretary for the next step asap. 
If you see PREP, it means you are going to study at Prep School in the 2nd semester starting February 19. Check your class information before the semester starts on the web and eCampus.ENGL1101 EXEMPTION TEST

DATE: Monday, February 19, 2024
TIME: 12.30—13.30

1. This test is only for students who passed the Prep School/Proficiency Exam and those who submitted an adequate TOEFL grade to be exempt from the Prep. School.
2. If you pass the ENGL1101 exemption test, you can skip English 1101 and go straight to an English 1102 class. (By passing this test you do not gain any credits to be included in your GPA.)
3. The ENGL1101 exam has 50 multiple choice questions and takes 60 minutes to complete.
4. The questions are based on the English 1101 course syllabus. The subjects include describing charts and graphs, paragraph organisation, paraphrasing, reading and summarising simple academic articles, discussions in English and academic vocabulary.
5. The exam venue: 19 Feb  ENGL1101 Exemption test will be held in the D/K Building. Rooms 103, 105, 201.