Güncelleme/Update: Hazırlık Okulu Sınıf Listeleri & Ders Programları & Kitaplar (Prep School Class Lists & Course Schedules & Books)

Güncelleme/Update: Hazırlık Okulu Sınıf Listeleri & Ders Programları & Kitaplar (Prep School Class Lists & Course Schedules & Books)

Hazırlık Okulu Sınıf Listeleri & Ders Programları ektedir. Sınıfınızın nerede olduğu "Room" olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, alınması gereken kitaplar bilgisi de aşağıdaki "Books to buy 2021-2022" dökümanında verilmiştir.

***************************************************

Prep School Class Lists & Course Schedules are attached. Your classroom is given as "Room).

Also, the books to buy info is given in the following "Books to buy 2021-2022" document.